Tehnička podrška

Kontakt

Ovdje možete pronaći popis kontakata u slučaju da trebate informacije o sustavu fondovieu.

Upiti

Korisnička podrška

Za tehnička pitanja i nejasnoće vezane uz rad sustava molimo kontaktirati tehničku podršku.

Iako je sustav fondovieu dostupan 0-24 sata svim danima, izuzev u vrijeme redovitih ažuriranja sustava, korisnička podrška sustava fondovieu dostupna je u uredovno radno vrijeme, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

    Poruka mora sadržavati sljedeće obvezne elemente:
  • naziv i OIB korisnika
  • naziv i kodni broj prijave (ukoliko je primjenjivo)
  • slika ekrana na kojoj se vidi greška