Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Radovi

Naziv projekta: LDC AGRO - Izgradnja i opremanje logističko-distributivnog centra za voće i povrće

LDC Agro d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi

Kod projekta: NPOO.C1.5.R1-I1.02.0010

Broj nabave: 12 - 2024

Naziv nabave: Nabava strojarskih radova - ponovljeni postupak

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Đurđevac

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24

Kratak opis nabave:

Nabava strojarskih radova u sklopu projekta dodjele bespovratnih sredstava „Ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ - ponovljeni postupak

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja Hotela Florian&Godler

STAR TURIST d.o.o. za trgovinu, putnička agencija

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0012

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Dogradnja i rekonstrukcija hotela Florian&Godler

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Karlovac

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave: Dogradnja zgrade 1 i rekonstrukcija zgrade 2 hotela Florian&Godler u Karlovcu.

Lokacija ulaganja: novoformirana k.č. 2754 (od k.č. 2754, 2751/2, 2760, 2759) k.o. Karlovac)

DOGRADNJA ZGRADE 1

Planira se rekonstrukcija i dogradnja građevina hotela (zgrada1) ugostiteljsko-turističke namjene na način da se na zapadnom dijelu na postojeći volumen nadograđuju 2 kata, a na čestici 2751/2 k.o. Karlovac I dograđuje se aneks. Nakon rekonstrukcije i dogradnje zgrada 1 na zapadnom dijelu biti će katnosti Po+P+3, dok na

istočnom dijelu stanje ostaje nepromjenjeno P+1+Pk. U rekonstruiranim i dograđenim prostorima smještaju se nove smještajne jedinice, prostor wellnessa sa unutarnjim bazenom i novoformirani restoran sa pripadajućom kuhinjom na zadnjem katu,. Restoran je namijenjen isključivo gostima hotela sa definiranim vremenima obroka, dok će se dostava u kuhinju vršiti u međuperiodima kad gosti ne koriste prostor restorana. Novi prostori vidljivi su u sklopu grafičkog dijela, MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT. Broj smještajnih jedinica povećava se za 15 soba, te će nakon rekonstrukcije hotel imati ukupno 46 smještajnih jedinica Planira se rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, nadogradnjom 2 nova kata na zapadnom dijelu postojećeg hotela (zgrada 1) i dogradnjom novog aneksa na k.č. 2751/2 k.o. Karlovac. Udaljenost rekonstruiranog dijela postojećeg hotela od sjeverozapadne međe uvjetovana je udaljenošću postojeće zgrade hotela od međe. Udaljenost dogradnje aneksa od međe, definirana je tehničkim razlozima izvedbe konstrukcije ankesa radi povezivanja s konstrukcijom postojeće zgrade hotela. Dužina zapadnog dijela građevine koji se rekonstruira u najvećem gabaritu je 44,39 m, a širina 10, 68 m, dok je aneks u najvećem gabaritu dimenzija širine 11,23 m i 15,82 m dužine. Visina zapadnog dijela od najniže kote terena do ravnog krova na najvišem dijelu iznosi 14,29 m, a visina aneksa 12,46 m.

Radovi dogradnje zgrade 1 sastoje se od sljedećih radova:

 • Građevinsko obrtnički radovi

 • Vodovod i kanalizacija

 • Elektro radovi

 • Projekt sustava za dojavu požara

 • Strojarski radovi - GHV

 • Izgradnja unutarnjeg bazena

 • Elektro radovi bazenske tehnike

 • Ugradnja dizala

REKONSTRUKCIJA ZGRADE 2

Zgrada 2 se rekonstruira sukladno uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Zgrada 2 dimenzija je 11,25 m x 13,83m, visine vijenca 6,20 m i sljemena 10,85 m. Udaljenosti građevina od međe prikazane su na situacijskim nacrtima u mapi 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT. Zgrada 2 je ugostiteljsko-turističke namjene i funkcionalno je povezana sa hotelom (zgrada 1). Zgrada 2 (P+1+Pk) se rekonstruira prema uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Unutar rekonstruirane zgrade u prizemlju se smješta klupski prostor, kongresna dvorana na katu, dok je u potkrovlju smješten manji prostor za sastanke, sve vidljivo u sklopu grafičkog dijela, MAPA 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Radovi rekonstrukcije zgrade 2 sastoje se od sljedećih radova:

 • Građevinsko obrtnički radovi

 • Vodovod i kanalizacija

 • Elektrotehnički projekt

 • Projekt vatrodojave

 • Strojarski radovi

 • Ugradnja dizala

Roba

Naziv projekta: Zelena tranzicija društva PRO MIMATO d.o.o.

PRO MIMATO, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0085

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava CNC krojačkog stroja i pridružujućeg digitalnog rješenja prikladnih za korištenje u auto industriji

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24

Kratak opis nabave:

Naručitelj nabavlja moderniji i tehnološki napredniji CNC krojački stroj koji doprinijeti povećanju kapaciteta proizvodnje u auto industriji, te pripadajuće digitalno rješenje koje optimizira radni proces, s ciljem smanjenja potrošnje energije i emisija CO2, a kako bi se održala briga za okoliš i pozitivno utjecalo na klimatske uvjete.

Radovi

Naziv projekta: Zelena tranzicija tvrtke Optiplast d.o.o.

OPTIPLAST, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0089

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Izgradnja fotonaponske elektrane

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Odra Sisačka

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane na terenu na k.č. 885, 2363, 2290 i 1012 u k.o. Odra. Snaga fotonaponske elektrane iznosi 1,5 MW.

Radovi

Naziv projekta: ULAGANJE U TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITI OBRT POLJO-PROM

POLJO-PROM, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. ZLATKO KRIŽANIĆ, ZAGREB, HRAŠĆE TUROPOLJSKO, KRIŽANIĆI 27

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0123

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: POSTAVLJANJE SUNČANE ELEKTRANE

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Mala Mlaka

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24

Kratak opis nabave:

Nabava: POSTAVLJANJE SUNČANE ELEKTRANE

Oznaka nabave: 7/2023

1. Radovi povezani sa postavljanjem sunčane elektrane, sukladno Prilogu 3 i 3a, te 212-2022 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE

2. Materijal povezan sa postavljanjem sunčane elektrane, sukladno Prilogu 3 i 3a, te 212-2022 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE

3. Mjesto izvođenja radova: adresa sjedišta Naručitelja ZAGREB, HRAŠĆE TUROPOLJSKO, KRIŽANIĆI 27

4. Edukacija djelatnika (5 osoba) u trajanju od najmanje 50 sati u sjedištu Naručitelja

5. Svi materijalni troškovi uvjetovani održavanjem edukacije

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 480.120,25 €

Tražene karakteristike - vidi Priloge i 212-2022 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE

Roba

Naziv projekta: Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva MAGMA

MAGMA d. o. o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0400

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: 05/2024

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Požega

Rok za dostavu ponuda: 21.05.24

Kratak opis nabave:

Nabava infrastrukture potrebne za digitalizaciju poslovanja. Nabava nije podijeljena u grupe.

Dana 10.5.2024. objavljena je 1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda.

Roba

Naziv projekta: Solarlytics - Napredni monitoring solarnih elektrana

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Kod projekta: NPOO.C3.2.R3-I1.01.0362

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Oprema za provedbu projekta - troškovi izrade bespilotne letjelice sa senzorskim modulom i IR kamerom za snimanje solarnih panela

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 22.05.24

Kratak opis nabave:

Troškovi opremanja i izrade bespilotne letjelice sa senzorskim modulom (pirometar s foto-diodama) i infra-crvenom kamerom za snimanje solarnih panela.

Roba

Naziv projekta: Komercijalizacija inovacija tvrtke PROSTORIA

PROSTORIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0087

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava 08/2024

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Pustodol Začretski

Rok za dostavu ponuda: 22.05.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave čini nabava 3D printera.
Nabava nije podijeljena u grupe.

Subject of procurement is a procurement of 3D printer.
The subject of procurement is not divided into groups.

Dana 15. svibnja 2024. godine objavljena su Pitanja i odgovori.

Roba

Naziv projekta: KaVodi PFV 70

T3M d.o.o. za proizvodnju i tehnologiju

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3.0004

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: CNC glodalica

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Cerovac Vukmanićki

Rok za dostavu ponuda: 22.05.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je CNC glodalica (1 komad).

Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, instalaciju i puštanje u pogon CNC glodalice.

Detaljne informacije o vrsti, opsegu, prirodi i količini predmeta nabave dostupne su u Troškovniku (Prilog 2) i Tehničkim specifikacijama (Prilog 3).

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te je Ponuditelj dužan ponuditi cjelokupni predmet nabave. Sva ponuđena oprema mora biti nova.

Mjesto izvršenja predmeta nabave je proizvodni pogon Naručitelja na adresi Cerovac Vukmanićki 20 D, 47241 Cerovac Vukmanićki (Grad Karlovac), Hrvatska.

Roba

Naziv projekta: Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj

TERME TUHELJ d.o.o. za odmor, rekreaciju, zdravstveni turizam i putnička agencija

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0084

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: Nabava opreme bazenske dvorane i opreme restorana Element i recepcije bazena

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Tuheljske Toplice

Rok za dostavu ponuda: 23.05.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je nabava opreme bazenske dvorane i opreme restorana Element i recepcije bazena, sve sukladno Troškovniku koji čini prilog Pozivu na dostavu ponuda.

 

1-10 od 58 zapisa