Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Roba

Naziv projekta: Povećanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Rotoplast komercijalizacijom inovacija

ROTOPLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0320

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Stroj za izradu vrećica i stroj za umetanje i varenje ventila na vrećice / Pouch making machine and spout inserting and sealing machine

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Sveta Nedelja

Rok za dostavu ponuda: 24.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je stroj za izradu vrećica i stroj za umetanje i varenje ventila na vrećice. Predmet nabave mora biti nov. Predmet nabave uključuje instalaciju i edukaciju zaposlenika za rad na strojevima. Predmet nabave nije podijeljen u grupe, stoga Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Subject of this procurement procedure is a pouch making machine and spout inserting and sealing machine. The subject of procurement must be new. The subject of procurement includes installation of equipment and training of employees for the use of new equipment. The procurement subject is not divided into lots and Tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.

Radovi

Naziv projekta: Učinkovit put do "zelenog" tiska u Grafičkom zavodu Hrvatske

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o. za grafičku proizvodnju

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0060

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava rekonstrukcije elektroinstalacija i pametnih brojila

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 24.07.24

Kratak opis nabave:

Nabava rekonstrukcije elektroinstalacije i pametnih brojila u proizvodnom postrojenju Grafičkog zavoda Hrvatske, sukladno Pozivu i projektnoj dokumentaciji.

Roba

Naziv projekta: Tranzicija tvrtke Mežnar na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

MEŽNAR građevinske usluge, Denis Barešić, Belaj 27 a

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0227

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Postrojenje za separaciju

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Belaj

Rok za dostavu ponuda: 24.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je postrojenje za separaciju. Predmet nabave detaljno je  opisan u Prilogu V. Tehničke specifikacije koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda. Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Usluge

Naziv poziva: Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću

Kod projekta: -

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodnih ogranaka naselja Jusići, Miščevići, Kukići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Ogulin

Rok za dostavu ponuda: 25.07.24

Kratak opis nabave:

Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodnih ogranaka naselja Jusići, Miščevići, Kukići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo.

Radovi

Naziv poziva: Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću

Kod projekta: -

Broj nabave: 3 - 2024

Naziv nabave: Radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka naselja Jusići, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ogulin

Rok za dostavu ponuda: 25.07.24

Kratak opis nabave:

Radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka naselja Jusići, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo. Detaljan opis nabave naveden je u troškovniku i tehničkoj specifikaciji koji su sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Roba

Naziv projekta: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Pozamanterija-materijali, trake, čipke, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0066

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Stroj za kontinuiranu završnu obradu

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Mursko Središće

Rok za dostavu ponuda: 25.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je:

Stroj za kontinuiranu završnu obradu:

Stroj za kontinuiranu završnu obradu x 1 kpl

 

Stroj se sastoji od sljedećeg:

·    visokopozicijskog raspetljavača sa 3 valjka i sustavom za natezanje traka,

·    horizontalnog trovaljka za nanošenje boje i sredstava,

·    infracrvenog predsušača,

·    komore za završnu obradu i sušenje

·     te završnog modula za dobavu obrađenog proizvoda u kutije

 

Detaljnije specifikacije predmeta nabave dane su u Prilogu 3_Tehničke specifikacije/Opis poslova.

Količina predmeta nabave dana je u Prilogu 4_Troškovnik.

 

Roba

Naziv projekta: Povećanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Bakrotisak komercijalizacijom inovacija

BAKROTISAK d.d. društvo za proizvodnju lakosavitljive ambalaže

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0225

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Stroj za elektromehaničko graviranje bakrotiskarskih valjaka visoke razlučivosti

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Garešnica

Rok za dostavu ponuda: 25.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je stroj za elektromehaničko graviranje bakrotiskarskih valjaka visoke razlučivosti. Predmet nabave mora biti nov. Predmet nabave uključuje isporuku, instalaciju, implementaciju i integraciju opreme te edukaciju zaposlenika za rad na stroju. Predmet nabave nije podijeljen u grupe, stoga Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Usluge

Naziv projekta: Zelena i digitalna tranzicija Kampa Šimuni za razvoj održivih turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

KAMP ŠIMUNI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0147

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Multifunkcionalna digitalna platforma

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 29.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je multifunkcionalna digitalna platforma koja obuhvaća multifunkcionalni sustav za upravljanje kampom, sustav upita za ponudama, kolaborativni softver za održavanje smještajnih jedinica. Nabava uključuje isporuku multifunkcionalne digitalne platforme sa svim prethodno navedenim komponentama te implementaciju cjelokupnog sustava u okruženje Naručitelja uključujući povezivanje sa svim relevantnim postojećim informacijskim sustavima.

Usluge

Naziv projekta: Razvoj inovativnih procesa i proizvoda – Rockmark van konkurencije

ROCKMARK društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04-V1.0131

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava IT usluga za poboljšanje digitalne konkurentnosti Rockmark d.o.o.

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 29.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je nabava raznih usluga te sve aktivnosti kako su određene tehničkim specifikacijama u svrhu razvoja inovativnih procesa i proizvoda.  

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave sukladno Troškovnicima i Tehničkim specifikacijama koji su sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda. Nuđenje po dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno. 

Usluga mora minimalno uključivati: 

  • Nadogradnja web stranice  

  • Nadogradnja web shopa  i edukacija zaposlenika za korištenje novih funkcionalnosti web shopa 

  • Razvoj Rockmark aplikacije i edukacija zaposlenika za korištenje i upravljanje aplikacijom odnosno loyalty programom 

  • Uvođenje IKT rješenja za unaprjeđenje skladišnog poslovanja i edukacija zaposlenika za korištenje i upravljanje novim IKT rješenjem za unaprjeđenje skladišnog poslovanja 

  • Razvoj strategije digitalizacije poslovnih procesa

Radovi

Naziv projekta: Tranzicija poduzeća LOLA d.o.o. na energetski i resursno učinkovito poslovanje

LOLA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0164

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Izgradnja fotonaponske elektrane Lola d.o.o.

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Osijek

Rok za dostavu ponuda: 30.07.24

Kratak opis nabave:

Izgradnja fotonaponske elektrane na krovištu građevine na adresi Vukovarska cesta 312, Osijek; k.č. 8886/1, 8886/2, 8886/3, 8886/4, 8886/5, 8886/6, 8886/7, 8886/8, 8886/9, k.o. Osijek, u skladu sa svim važećim i primjenjivim zakonima, podzakonskim propisima i pravilnicima koji reguliraju izvršenje predmeta nabave i pravilima struke te Glavnom projektu broj: GP-157/2022, od prosinca 2022. godine, izrađenom od strane trgovačkog društva SOLARNI PROJEKTI d.o.o., Stjepana Radića 29, 31000 Osijek, OIB: 47513146219, Mapa: 1, projektant Mario Kresonja, Elektoenergetske suglasnosti (EES) broj 4008- 70143022-100003365, od 25. studenoga 2022. godine izdane od HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Ispravka podatka o instaliranoj snazi, od 21. veljače 2023. godine izdanog od HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Fotonaponska elektrana proizvodit će električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeve energije) za vlastite potrebe te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu.

Predmet nabave je dobava, isporuka i montaža nove nekorištene opreme za fotonaponsku elektranu, puštanje u rad iste te edukacija Naručitelja o radu sustava. Edukacija Naručitelja će podrazumijevati materijal (upute za korištenje u digitalnom obliku na hrvatskom jeziku) i edukaciju 2 zaposlenika o radu sustava u trajanju od minimalno 4 sata.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Predmet nabave čini jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu te su gospodarski subjekti u ponudi obvezni ponuditi cjelokupan predmet nabave, odnosno ponuda mora sadržavati sve stavke Troškovnika.

1-10 od 43 zapisa