Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Roba

Naziv projekta: Tranzicija tvrtke Gavrilović d.o.o. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

GAVRILOVIĆ Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti M. Gavrilovića potomci, d.o.o.

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0161

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Fotonaponska elektrana

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Petrinja

Rok za dostavu ponuda: 07.06.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je postavljanje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, što obuhvaća isporuku opreme, instalaciju, montažu i spajanje opreme te izradu projektne dokumentacije i ispitivanja. Predviđeno je postavljanje 1422 komada FN panela pojedinačne snage 385Wp, a elektrana će biti ukupne instalirane snage 462kW AC.

Roba

Naziv projekta: Povećanje doprinosa zelene i digitalne tranzicije kroz preuređenje i obnovu TUI BLUE Kalamota Island Resort

HOTELI KOLOČEP dioničko društvo

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0070

Broj nabave: 3 - 2023

Naziv nabave: Nabava kuhinjske opreme u okviru projekta „Povećanje doprinosa zelene i digitalne tranzicije kroz preuređenje i obnovu TUI BLUE Kalamota Island Resort“

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Koločep

Rok za dostavu ponuda: 07.06.23

Kratak opis nabave:

U okviru predmetnog postupka nabave nabavlja se kuhinjska oprema za TUI BLUE Kalamota Island Resort koji je smješten na otoku Koločepu, 20 minuta vožnje brodom od Dubrovnika.

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija hotela Villa Magdalena

iVIZIJA d.o.o. za poslovne i informatičke usluge i turizam

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0115

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Radovi rekonstrukcije hotela Villa Magdalena

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Krapinske Toplice

Rok za dostavu ponuda: 12.06.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su građevinsko-obrtnički  radovi rekonstrukcije hotela Villa Magdalena, u sklopu projekta „Rekonstrukcija hotela Villa Magdalena“.

Roba

Naziv projekta: Digitalizacija proizvodnje i poslovanja trgovačkog društva Cerovski d.o.o.

CEROVSKI društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarsku djelatnost

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0060

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Softver za upravljanje procesima i resursima u grafičkoj djelatnosti i Edukacija za korištenje softvera za upravljanje procesima i resursima u grafičkoj djelatnosti

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 13.06.23

Kratak opis nabave:

Softver za upravljanje procesima i resursima u grafičkoj djelatnosti i Edukacija za korištenje softvera za upravljanje procesima i resursima u grafičkoj djelatnosti

Radovi

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.B.Šimića 22, A.B.Šimića 24, Poljička cesta 23,25,27,29, Split

TEHNOPLAST d.o.o. za upravljanje nekretninama i graditeljstvo

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0139

Broj nabave: 3 - 2023

Naziv nabave: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.B.Šimića 22, A.B.Šimića 24 , Poljička cesta 23,25,27,29, Split

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Split

Rok za dostavu ponuda: 15.06.23

Kratak opis nabave:

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.B.Šimića 22, A.B.šimića 24, Poljička cesta 23,25,27,29, Split uključuje:

1.      povećanje toplinske zaštite vanjskog zida ,

2.      povećanje toplinske zaštite ravnog krova,

3.      povećanje toplinske zaštite stropa iznad vanjskog zraka,

4.      zamjenu vanjske stolarije

5.      osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta,

a sve u skladu sa troškovnikom koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i glavnim projektom, a iz kojih je u cijelosti razvidna tehnička specifikacija predmeta nabave.

Roba

Naziv projekta: Resursna učinkovitost tvrtke Đuro Đaković Montaža

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o. za projektiranje, montažu i vanjskotrgovinsko poslovanje

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0048

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Aparati za zavarivanje (MAG)

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Slavonski Brod

Rok za dostavu ponuda: 19.06.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su električni aparati za MAG zavarivanje.

 

Predmet nabave uključuje isporuku robe i ugradnju iste, sav potreban materijal, puštanje u probni rad, sva potrebna uputstva za rad te jamstvene listove, ako je primjenjivo. Ponuditelj je dužan dovesti predmet nabave u stanje potpune funkcionalnosti.

Radovi

Naziv projekta: Grand Villa Argentina - zelenom i digitalnom tranzicijom do razvoja održivog turizma

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0001

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava radova rekonstrukcije Grand Villa Argentina u okviru projekta "Grand Villa Argentina - zelenom i digitalnom tranzicijom do razvoja održivog turizma“

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Dubrovnik

Rok za dostavu ponuda: 03.07.23

Kratak opis nabave:

U okviru predmetnog postupka nabave nabavljaju se radovi rekonstrukcije sljedećih objekata koji su sastavni dio Grand Ville Argentina u Dubrovniku:

  • Hotel Grand Villa Argentina (koji obuhvaća Hotel Argentinu i Villu Argentinu)

  • Villa Orsula

Mješovita nabava

Naziv poziva: Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SVIMA KOJI SU U POTREBI "PUTEVI MILOSTI"

Kod projekta: -

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Plan nabave

Vrsta nabave: Mješovita nabava

Mjesto: Osijek

Rok za dostavu ponuda: 30.09.23

Kratak opis nabave:

Nabavka kombi vozila

Obnova poda u prostoru udruge

Nabavka hladnjaka za čuvanje hrane

Nabavka transportnih kolica

Roba

Rok za dostavu ponude je istekao.

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativnih usluga Retina Lux i Dioptrija Lux inovacijom poslovanja i poslovnih procesa Specijalne bolnice Svjetlost

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0144

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava dugotrajne materijalne imovine. Nabava je podijeljena na grupe

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 03.05.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je dugotrajna materijalna imovina i to: uređaj za analizu aksijalne duljine, refrakcije i keratometrije, uređaj za analizu pozadinske topografije, uređaj za preciznu analizu postojeće korekcije pacijenta, uređaj za analizu zdravlja rožnice, uređaj za slikovno prikazivanje pozadine oka, uređaj za integrirano snimanje krvnih žila, uređaj za ultrazvučni prikaz unutrašnjosti oka, pregledni stolci, mikroskopi za pregled oka, uređaji za provjeru dioptrije, digitalni ekrani za čitanje, probni okviri i stakalca.

Predmet nabave je podijeljen na Grupe:

Grupa 6 -Uređaj za integrirano snimanje krvnih žila

Grupa 7 -Uređaj za ultrazvučni prikaz unutrašnjosti oka

 

Ponuditelji mogu nuditi za jednu ili obje Grupe predmeta nabave.

Nabava podrazumijeva nabavu, instalaciju i obuku zaposlenika za rukovanje uređajima.

NAPOMENA: Grupa 1, 2, 3 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 se ne nabavljaju ovim Pozivom na dostavu ponuda. Navedena nabava nalazi se na poveznici https://fondovieu.gov.hr/nabave/140 .

Mješovita nabava

Rok za dostavu ponude je istekao.

Naziv projekta: NOVI HOTEL GRADNJAPROJEKT-ZAGREB

GRADNJAPROJEKT-ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinske djelatnosti

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0138

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Nabava roba i/ili usluga i/ili radova - hotel u Zagrebu

Vrsta nabave: Mješovita nabava

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 05.05.23

Kratak opis nabave:

Nabava roba i/ili usluga i/ili radova, podijeljeno u grupe, kako slijedi:

GRUPA 1 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 1

GRUPA 2 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 2

GRUPA 3 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 3

GRUPA 4 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 4

GRUPA 5 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 5

GRUPA 6 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 6

GRUPA 7 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 7

GRUPA 8 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 8

GRUPA 9 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 9

GRUPA 10 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 10

GRUPA 11 - sve što je navedeno u TROŠKOVNIK-u 11

VAŽNO: U svim TROŠKOVNICIMA od broja 1 do broja 11, kada se u tekstu pojavljuje zaziv marke i/ili tipa robe, treba iza toga pisati ili "jednakovrijedno".

Ponuditelj ima pravo dostaviti ponudu za: jednu, dvije, više ili sve grupe nabave.

Sve stavke iz troškovnika GRUPE za koje Ponuditelj dostavlja ponude moraju biti popunjene jediničnom cijenom.

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 2.290.100,26 €.

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 1): 530.592,86 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 2): 102.107,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 3): 193.434,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 4): 98.781,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 5): 40.401,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 6): 27.115,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 7): 117.890,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 8): 266.788,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 9): 818.586,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 10): 60.990,00 €

Procijenjena vrijednost nabave (GRUPA 11): 33.415,40 €

1-10 od 14 zapisa