Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Roba

Naziv projekta: Zelena i digitalna tranzicija Solane Pag

SOLANA PAG, dioničko društvo za proizvodnju, preradu i oplemenjivanje morske soli

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0105

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava mlina i praonika za sol/Procurament of salt mill and salt washing mashine

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Pag

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

Nabava mlina i praonika za sol/Procurement of salt mill and salt washing machine.

Roba

Naziv projekta: Inovacijom proizvoda i poslovanja obrta Bertol do ciljanog tržišta

BERTOL, KOVINOTOKARSKI OBRT, VL. DANIJEL BERTOL, VUKOVINA, ZELENA ALEJA 48

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0171

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: 5 osna CNC glodalica za velike dimenzije

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Vukovina

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

5 osna CNC glodalica za velike dimenzije koja omogućava preciznu i serijsku proizvodnju; obradu složenih dijelova metalnih predmeta/vijaka složenih geometrijskih oblika s visokim stupnjem točnosti uz automatsku izmjenu alata i mogućnošću zakretanja i pomicanja alata u više smjerova.

Radovi

Naziv projekta: Zelena i digitalna tranzicija hotela Albatros

HOTELI CAVTAT, hotelijersko-turističko-agencijsko dioničko društvo

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0155

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava radova rekonstrukcije sustava ventilacije i klimatizacije recepcije i pratećih zajedničkih prostora te rekonstrukcije instalacije rasvjete prostora recepcije i restorana hotela Albatros

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Cavtat

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

U okviru predmetnog postupka nabave nabavljaju se radovi rekonstrukcije sustava ventilacije i klimatizacije recepcije i pratećih zajedničkih prostora te rekonstrukcije instalacije rasvjete prostora recepcije i restorana hotela Albatros. Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe:

Grupa 1: Nabava radova rekonstrukcije sustava ventilacije i klimatizacije recepcije i pratećih zajedničkih prostora hotela Albatros 

Grupa 2: Nabava radova rekonstrukcije instalacije rasvjete prostora recepcije i restorana hotela Albatros

Radovi

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Divkovićeva 2,4, Pula

EKI INŽINJERING, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, usluge i trgovinu

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0134

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Energetska obnova višestambene zgrade Divkovićeva 2,4, Pula

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Pula

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

Energetska obnova višestambene zgrade

Usluge

Naziv projekta: Uvođenje novih digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o.

MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0609

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava poslovno informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima u svrhu digitalizacije poslovanja

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

23.3.2023. OBAVIJEST

Nastavno na upit gospodarskog subjekta, pojašnjava se da se ponuda predaje elektroničkim putem, skeniranjem dokumentacije potpisane i ovjerene na za to predviđenim mjestima od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć, a kako je propisano točkom 6.1. Sadržaj i način izrade ponude Poziva na dostavu ponuda. Ovjera dokumentacije na za to predviđenim mjestima ne zahtijeva ovjeru kod javnog bilježnika.

********

22.3.2023. OBAVIJEST

Nastavno na upit gospodarskog subjekta, pojašnjava se da je ponudu potrebno dostaviti u skladu s točkom 6.2. Način, datum, vrijeme i mjesto dostave ponude Poziva na dostavu ponuda.

********

16.3.2023. OBAVIJEST

U odnosu na prethodno objavljeni Poziv na dostavu ponuda, napravljena je izmjena u točki 5. (2) Iskustvo stručnjaka.

U odnosu na prethodno objavljeni Prilog 4 Poziva na dostavu ponuda - Tehničke specifikacije, napravljena je izmjena u točki III.1. Modul za upravljanje resursima tvrtke.

Sve izmjene su označene žutom bojom.

********

Postupak nabave provodi u sklopu projekta „Uvođenje novih digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o.“, kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0609, koji financira Europska unija – NextGenerationEU.

Predmet nabave su usluge implementacije poslovno informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima u svrhu digitalizacije poslovanja naručitelja. Poslovno informacijski sustav sastoji se od pet modula koji moraju biti integrirani u jedno softversko rješenje. To su:

1. Modul za upravljanje resursima tvrtke,

2. Modul za upravljanje ljudskim resursima,

3. Modul za upravljanje odnosima s klijentima,

4. Modul za financijsko planiranje i izvještavanje,

5. Modul za upravljanje dokumentacijom.

U sklopu usluge implementacije poslovno informacijskog sustava potrebno je implementirati i robotski sustav za automatizaciju procesa te provesti edukaciju korisnika poslovno informacijskog sustava.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Radovi

Naziv projekta: Jabuka LDC – izgradnja i opremanje LDC-a za voće

JABUKA LDC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Kod projekta: NPOO.C1.5.R1-I1.02.0009

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava građevinskih radova, magistralnog razvoda vodovoda, kanalizacije, elektrike i hidrantske mreže i izgradnje fotonaponske centrale

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ivanić-Grad

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je nabava građevinskih radova u okviru projekta izgradnje logističko-distributivnog centra za voće.

Građevinski radovi koji su predmet nabave obuhvaćaju sljedeće vrste radova:

-        Zemljani radovi, magistralni razvod vodovoda, kanalizacije, elektrike i hidrantske mreže,

-        Betonski, armirano-betonski radovi i montažna AB konstrukcija i gromobranska instalacija,

-        Čelični radovi,

-        Zidarski radovi,

-        Izolaterski radovi,

-        Fasaderski radovi i paneli, vrata i prozori i otvori na ovojnici,

-        Limarski radovi,

-        Cestarski radovi,

-        Fotonaponska centrala.

Roba

Naziv projekta: Posrednik u doniranju hrane GDCK Samobor

Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

Kod projekta: NPOO.C1.5.R4-I1.01.0048

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava električnog dostavnog vozila

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Samobor

Rok za dostavu ponuda: 27.03.23

Kratak opis nabave:

Nabava električnog dostavnog vozila - 34144900-7 Električna vozila - opis predmeta nabave detaljno je utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji je Prilog I, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao poseban dokument koji čini sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila. Kupnja električnog dostavnog vozila predviđena je u svrhu distribucije donacija hrane do krajnjih primatelja hrane, odnosno za korisnike usluga Gradskog društva crvenog križa Samobor.  Isti je detaljno utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji se nalazi u Prilog I.

Roba

Naziv projekta: Posrednik u doniranju hrane GDCK Samobor

Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

Kod projekta: NPOO.C1.5.R4-I1.01.0048

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Nabava električnog dostavnog vozila - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Samobor

Rok za dostavu ponuda: 27.03.23

Kratak opis nabave:

Nabava električnog dostavnog vozila - 34144900-7 Električna vozila - opis predmeta nabave detaljno je utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji je Prilog I, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao poseban dokument koji čini sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila.

Kupnja električnog dostavnog vozila predviđena je u svrhu distribucije donacija hrane do krajnjih primatelja hrane, odnosno za korisnike usluga Gradskog društva crvenog križa Samobor.  Isti je detaljno utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji se nalazi u Prilog I.

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj

TERME TUHELJ d.o.o. za odmor, rekreaciju, zdravstveni turizam i putnička agencija

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0084

Broj nabave: 3 - 2023

Naziv nabave: Fotonaponska elektrana na parkingu Terma Tuhelj – elektro radovi i oprema

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Tuheljske Toplice

Rok za dostavu ponuda: 28.03.23

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su elektro radovi i oprema na Fotonaponskoj elektrani na parkingu Terma Tuhelj, sve sukladno Troškovniku koji čini Prilog 2. ovog Poziva.

 Radovi se izvode po sistemu „ključ u ruke“.

Radovi

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade Augusta Šenoe 1, Veliko Trgovišće

GRAĐANIN - MARIO IVEKOVIĆ

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0109

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Energetska obnova višestambene zgrade Augusta Šenoe 1, Veliko Trgovišće

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Veliko Trgovišće

Rok za dostavu ponuda: 31.03.23

Kratak opis nabave:

Energetska obnova višestambene zgrade podrazumijeva: 1) povećanje toplinske zaštite vanjskog zida 2) povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu 3) povećanje toplinske zaštite kosog krova 4) povećanje toplinske zaštite stropa iznad vanjskog zraka 5) ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE 6) OIE u sustavima grijanja, hlađenja i/ili pripreme potrošnje tople vode (dizalica topline zrakvoda)

1-10 od 24 zapisa