Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Roba

Naziv projekta: Tranzicija društva Brković d.o.o. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

BRKOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0043

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava ekstrudera za granulaciju polimernih materijala

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Sveta Nedelja

Rok za dostavu ponuda: 27.02.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je ekstruder za granulaciju polimernih materijala.

Roba

Naziv projekta: Potpora društvu BRODPLAST za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

BRODPLAST d.o.o. za proizvodnju

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0117

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava opreme za zelenu tranziciju društva BRODPLAST

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Slavonski Brod

Rok za dostavu ponuda: 27.02.24

Kratak opis nabave:

U okviru projekta „Potpora društvu BRODPLAST za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“, a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01), provodi se nabava opreme za zelenu tranziciju društva BRODPLAST. Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU. Svrha (specifični cilj) Projekta je unapređenje energetske i resursne učinkovitosti proizvodnog procesa društva BRODPLAST d.o.o. po principima zelene tranzicije i održivog razvoja. Projektom će Prijavitelj riješiti problem velike količine energije isporučene iz distribucijske mreže, nedostatka tehnoloških rješenja za korištenje ostataka (škarta) u proizvodnji te nedostatnih kapaciteta za zadovoljavanje tržišne potražnje. Predmet ovog Poziva je nabava opreme za zelenu tranziciju društva BRODPLAST d.o.o., Slavonski Brod.

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabava opreme koja ima za cilj unaprijediti proces proizvodnje u smislu kvalitete i količine na način da Prijavitelju omogući povećanje proizvodnih kapaciteta te smanjenje utroška energije, smanjenje emisija CO2 i učinkovitije korištenje resursa. Planirana je nabava sljedećih strojeva: 1) brizgalice na kojima će se proizvoditi novi eko-asortiman te 2) mlin za ponovnu uporabu otpada (melje škart plastiku u granulat koji se onda opet upotrebljava u proizvodnji) i 3) strojevi s robot rukom i kalupi za IML kantu i poklopac, Brizgalica plastike je modernizirana u smislu efikasnosti uz povećanje brzine ubrizgavanja od 11-35 %, bolje pozicioniranje otvaranja i zatvaranja u manjim i većim tonažama te ;e redizajniran sistem zatvaranja sa stabilnijim prijenosom sile uz proširenje dodatnih opcija i paketa, koje rezultiraju uštedom energije i materijala. Mlin za reciklažu plastike se montira odmah pored stroja za preradu uz mogućnost povezivanja s transporterom granulata za potpuno automatiziran sustav recikliranja. Uz nizak nivo buke i smanjeni broj okretaja u svrhu smanjenja proizvodnje otpadne prašine regenerat se odmah vraća u preradu i otpadni materijal sveden je na 0. Mlin ima učinkovit motor te ojačane noževe za proizvode sa staklenim vlaknima koji su posebno dizajnirani za različite oblike proizvoda. Mlinovi su izvedeni sa robusnom konstrukcijom i noževima od kvalitetnog alatnog čelika te masivnim zamašnjakom, što omogućava lako usitnjavanje tvrdih komada s odličnim efektima recikliranja i vodeno hlađenje komore za usitnjavanje. Na taj se način povećava i udio korištenja sekundarnih sirovina čiji je udio 41,6% po jedinici proizvoda.

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Tehničkim specifikacijama unutar Troškovnika u Prilogu 2. Poziva.

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija motela "Vila Garić" u hotel

VILA GARIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0100

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava radova na rekonstrukciji objekta Vila Garić

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 27.02.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su građevinski radovi na rekonstrukciji motela Vila Garić u mjestu Podgarić (općina Berek, Bjelovarsko - bilogorska županija), kako bi se objekt prenamijenio u hotel sa 4 zvjezdice, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, projektno-tehničkoj dokumentaciji, opisima te ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu na dostavu ponuda.

Krajnji rok za izvršenje ugovora o radovima je 30. travnja 2025. godine.

Roba

Naziv projekta: Zelena tranzicija poslovanja i jačanje konkurentnosti proizvodnje Stolarije Ćuk

"STOLARIJA ĆUK", VL. NEDJELJKO ĆUK, STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4, TEL. O49/282-526

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0188

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Stroj za uzdužno spajanje masiva

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Stubičke Toplice

Rok za dostavu ponuda: 27.02.24

Kratak opis nabave:

Stroj za uzdužno spajanje masiva

Usluge

Naziv projekta: Digitalna transformacija poslovanja društva Frigomotors d.o.o.

FRIGOMOTORS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i servis klima opreme

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0552

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava novih digitalnih alata i računalne opreme s ciljem unapređenja poslovnih procesa

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Dugopolje

Rok za dostavu ponuda: 28.02.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je nabava novih digitalnih alata i računalne opreme s ciljem unapređenja poslovnih procesa za potrebe provedbe projekta „Digitalna transformacija poslovanja društva Frigomotors d.o.o.” (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0552).

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je podijeljen grupe:

  • Grupa A: Nabava novih digitalnih alata s ciljem unapređenja poslovnih procesa

  • Grupa B: Nabava računalne opreme  

Radovi

Naziv projekta: Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine u hotel

Poljoprivredna zadruga TRS

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0027

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Rekonstrukcija poslovne zgrade i prenamjena u hotel

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ilok

Rok za dostavu ponuda: 28.02.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su radovi rekonstrukcije poslovne zgrade i njene prenamjene u hotel, koji uključuju:

-          građevinsko-obrtničke radove, uređenje okoliša, instalacije vodoopskrbe i odvodnje, strojarske instalacije dizala, elektroinstalacije, elektroinstalacije sustava za dojavu požara, opremanje

-          postavljanje fotonaponske elektrane za proizvodnju vlastite električne energije nazivne snage 30 kW. Elektrana će se nalaziti na ravnom krovu građevine, a bit će podijeljena na 6 nizova fotonaponskih modula s različitim brojem modula po nizu. Ukupno će se koristiti 110 fotonaponskih modula,

-          ugradnju dizalica topline zrak-voda za potrebe grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a objekta,

-          nabavu i montaža električne punionice vozila snage 22 kW i

-          hortikulturno uređenje, odnosno uređenje zelenih površina oko Hotela Trs

 

Predmetnom rekonstrukcijom predviđeni su sljedeći zahvati na konstrukciji:

· Rušenje i uklanjanje nadzemnih etaža postojeće poslovne zgrade

· Rekonstrukcija podruma u dijelu vertikalne komunikacije (izgradnja dizala i novih stubišta)

· Izgradnja prizemlja i kata iznad postojećeg podruma (ukupno Po+P+1)

 

Projektom je obuhvaćena nosiva AB i drvena konstrukcija. Drvena konstrukcija će biti izvedena od konstrukcijskih elemenata od cjelovitog drva i materijala na osnovi drva. Konstrukcija je montažnog tipa od lameliranog drva GL 32h, GL 24 h i drvene prosušene građe klase C24.

Radovi

Naziv projekta: Izgradnja hotela 4* u Sisku kroz ulaganje u održivo, zeleno i digitalno poslovanje

TIP TOP TEHNIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0014

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava radova za izgradnju hotela 4* u Sisku

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Sisak

Rok za dostavu ponuda: 01.03.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave su radovi na izgradnji izgradnju hotela 4* u Sisku - građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine hotel (4 zvjezdice) na postojećoj građevnoj čestici 750/24 k.o. Sisak Stari (Sisak, Zagrebačka ulica), sve sukladno troškovniku/tehničkoj specifikaciji.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer čini nedjeljivu cjelinu i podjela predmeta nabave na grupe uzrokovala bi nerazmjerne rizike i tehničke poteškoće naručitelju u izvršenju predmeta nabave.

Radovi će se izvršiti sukladno:

Glavnom projektu skupne oznake IO-02/21

Troškovnicima

Mješovita nabava

Naziv projekta: Komercijalizacija funkcionalnih kozmetičkih sastojka

PROTEKO d.o.o. za trgovinu i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0163

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Nabava opreme i usluga za projekt Komercijalizacija funkcionalnih kozmetičkih sastojka tvrtke PROTEKO

Vrsta nabave: Mješovita nabava

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 02.03.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je oprema i usluge izrade platforme i softvera za potrebe provedbe projekta „Komercijalizacija funkcionalnih kozmetičkih sastojka“.

Predmet nabave je podijeljen u grupe.

Svi detalji i opis su navedeni u Obrascu 6 – Tehničke karakteristike, a količina u Obrascu 5 – Troškovnik. Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke Troškovnika i Tehničkih karakteristika grupe/a za koju podnosi ponudu u suprotnom će se ponuda Ponuditelja ocijeniti neprihvatljivom.

Predmet nabave: 

Grupa 1.: Oprema za mjerenje fizikalnih parametara i stabilnosti kozmetičkog proizvoda u procesu proizvodnje 

Grupa 2.: Oprema za kontrolu kvalitete kozmetičkog proizvoda 

Grupa 3.: Oprema za pripremu formulacija kozmetičkih proizvoda 

Grupa 4.: Platforma za upravljanje formuliranjem kozmetičkih proizvoda i Modula za upravljanje skladištima sirovina i komponenata za proizvodnju

Roba

Naziv projekta: Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije inovativnih AIRQ Indoor i Outdoor rješenja za kontrolu kvalitete zraka

SMART SENSE d.o.o. za istraživanje i razvoj računarstva i elektrotehnike

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0273

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Kompaktni sustav za kalibriranje

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 04.03.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave se sastoji od nabave kompaktnog sustava za umjeravanje mjernih stanica za mjerenje koncentracije plinova i školovanja zaposlenika.

Roba

Naziv projekta: Inovacije procesa u svrhu komercijalizacije inovativnih AIRQ Indoor i Outdoor rješenja za kontrolu kvalitete zraka

SMART SENSE d.o.o. za istraživanje i razvoj računarstva i elektrotehnike

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0273

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Uređaji za proizvodno testiranje tiskanih pločica

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 04.03.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave se sastoji od nabave sustava za testiranje montiranih PCB modula kapaciteta 2 modula / 1024 čvora, 4 modula / 2048 čvorova te školovanja zaposlenika.

1-10 od 45 zapisa