Tehnička podrška

Nabave

Ovdje možete pregledati objavljene nabave.

Roba

Naziv projekta: Komercijalizacija inovacija tvrtke Certifikat d.o.o.

C-pharm društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0341

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Uređaj za pripremu medija 120L

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Vukovar

Rok za dostavu ponuda: 14.06.24

Kratak opis nabave:

Uređaj za pripremu medija 120 L

Roba

Naziv projekta: Unapređenje poslovanja Imperial Riviera d.d. kroz digitalnu i zelenu transformaciju hotela Parentino 4* i razvoj bike centra - BIKE CENTAR PARENZANA

Imperial Riviera dioničko društvo za turizam

Kod projekta: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0044

Broj nabave: 3 - 2024

Naziv nabave: Nabava biciklističke opreme i GPS uređaja za bicikle

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Rab

Rok za dostavu ponuda: 17.06.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je nabava i isporuka razne biciklističke opreme i GPS uređaja za bicikle, a sve sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama te ostalim traženim uvjetima naznačenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Odabrani ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi i u cijelosti isporučiti nov, originalan i nekorišten predmet nabave, koji mora u cijelosti odgovarati tehničkim specifikacijama navedenima u Pozivu na dostavu ponuda.

O uspješno obavljenoj isporuci sastavlja se Zapisnik o primopredaji predmeta nabave kojemu se prilaže kao njen sastavni dio ili koji mora u sebi sadržavati navod o isporuci.

Predmet nabave predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu funkcionalnu i drugu objektivnu odredivu cjelinu. Ova nabava nije podijeljena u grupe predmeta nabave iz razloga što predmet nabave obuhvaća robu koja se ne može dijeliti te je istu potrebno ponuditi kao jedinstveni predmet nabave. Nuđenje po dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.

Krajnji rokovi isporuke po pojedinim stavkama definirani su točkom 2.5. Poziva na dostavu ponuda, a krajnji rok za isporuku cjelokupnog predmeta nabave odnosno izvršenje ugovora je 60 kalendarskih dana računajući od dana zadnjeg potpisa ugovora o nabavi.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. lipnja 2024. godine do 12:00 sati.

Radovi

Naziv poziva: Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću

Kod projekta: -

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka naselja Jusici, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Ogulin

Rok za dostavu ponuda: 21.06.24

Kratak opis nabave:

Radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka naselja Jusici, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo. Predmet nabave biti će podijeljen u dvije grupe.

Usluge

Naziv poziva: Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću

Kod projekta: -

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodnih ogranaka naselja Jusici, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Ogulin

Rok za dostavu ponuda: 21.06.24

Kratak opis nabave:

Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodnih ogranaka naselja Jusici, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava te glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Popovo Selo. Postupak nabave biti će podijeljen u dvije grupe.

Usluge

Naziv projekta: Agro-KapS – Agro Kapsule za unaprijeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina

SVEUČILIŠTE SJEVER

Kod projekta: NPOO.C3.2.R3-I1.01.0192

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: Vanjska usluga istraživanja_Studija vitalnosti bakterija u pH mediju betonske mješavine

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Koprivnica

Rok za dostavu ponuda: 30.06.24

Kratak opis nabave:

Troškovi vanjskih usluga istraživanja_Studija vitalnosti bakterija u pH mediju betonske mješavine

Roba

Naziv projekta: Agro-KapS – Agro Kapsule za unaprijeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina

SVEUČILIŠTE SJEVER

Kod projekta: NPOO.C3.2.R3-I1.01.0192

Broj nabave: 3 - 2024

Naziv nabave: Nabava sojeva mikroorganizama/bakterija

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Koprivnica

Rok za dostavu ponuda: 30.06.24

Kratak opis nabave:

Trošak materijala i sitnog inventara za potrebe projekta_nabava sojeva mikroorganizama/bakterija

Roba

Naziv projekta: Agro-KapS – Agro Kapsule za unaprijeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina

SVEUČILIŠTE SJEVER

Kod projekta: NPOO.C3.2.R3-I1.01.0192

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: Nabava materijala za izradu cementne opne kapsule za samocijeljenje te izradu i ugradnju

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Koprivnica

Rok za dostavu ponuda: 30.06.24

Kratak opis nabave:

Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, podrazumijeva nabavu materijala za izradu cementne opne kapsula za samocijeljenje te izradu i ugradnju

Usluge

Naziv poziva: VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU 2 - Vaučer za digitalni marketing (VDM)

SERPRise SEO, obrt za internet marketing, usluge i trgovinu, vl. Petra Capić, Zadar, Ulica Benka Benkovića 1 H

Kod projekta: -

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: SEO usluge i izrada web stranica

Vrsta nabave: Usluge

Mjesto: Babindub

Rok za dostavu ponuda: 30.06.24

Kratak opis nabave:

Radim na optimizaciji web stranica radi bolje vidljivosti na tražilicama ( izrada SEO strategije, tehnička analiza, planiranje sadržaja i izrada strukture, optimizacija GMB profila, re-optimizacija postojećeg sadržaja...).

Roba

Naziv projekta: Energetsko tehnološki iskorak poduzeća Gorica Staklo

GORICA STAKLO društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge i trgovinu

Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0034

Broj nabave: 2 - 2024

Naziv nabave: NABAVA SKLADIŠNOG SISTEMA

Vrsta nabave: Roba

Mjesto: Velika Gorica

Rok za dostavu ponuda: 04.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je dostava, instalacija, puštanje u rad, obuka djelatnika i jamstvo za ispravnost prodane stvari - automatiziranog skladišnog sistema sa kompjutorskim navođenjem koji omogućava automatizirani način skladištenja velikoplošnih staklenih ploča.

/ The procurement item is delivery, installation, commissioning, training of staff, and warranty for the functionality of the sold item - an automated warehouse system with computerized guidance that enables automated storage of large glass panels.

Radovi

Naziv projekta: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Novalja

Hrvatski Telekom d.d.

Kod projekta: NPOO.C2.3.R4-I1.02.0026

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Postupak nabave projektiranja i građenja pasivnog dijela FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Novalje

Vrsta nabave: Radovi

Mjesto: Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 05.07.24

Kratak opis nabave:

Predmet nabave je projektiranje i građenje pasivne širokopojasne infrastrukture na način da se uvodi optičko vlakno do doma (engl. FTTH- Fiber to the home), te opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža na području „Bijelih“ adresa Grada Novalje, a sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“. U sklopu nabave obuhvaćena je i nabava i ugradnja materijala. Predmet nabave uključuje i rješavanje imovinskopravnih odnosa te ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti.

1-10 od 46 zapisa