Tehnička podrška

Nepravilnosti

Gdje prijaviti nepravilnost?

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih, a vezano uz korištenje EU sredstava u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira može se prijaviti:

  • * na e-mail: nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr
  • * na tel: 01/6400-600 ili fax: 01/4569-150
  • * ili na adresu:

    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
    Miramarska cesta 22
    10000 Zagreb


Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih, a vezano uz korištenje EU sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti može se prijaviti:


Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: