Tehnička podrška

Pozivi

Ovdje možete pregledati objavljene pozive.

Objavljeni pozivi

Operativni program NPOO

Važna napomena:

Prijaviteljima se skreće pozornost na stavak (8) članka 10. Općih uvjeta korištenja sustava Fondovieu

(8) Vlasnik Sustava će bez upućivanja prethodne obavijesti Korisniku, raskinuti Ugovor o korištenju Sustava i onemogućiti daljnje korištenje Sustava ako Korisnik, Ovlaštena osoba Korisnika, Povezana osoba Korisnika, ili treća osoba koristi Sustav na automatiziran, robotiziran ili sličan način u svrhu stjecanja neopravdane prednosti, a posebno ukoliko se Sustav na ovaj način koristi prilikom podnošenja projektnog prijedloga, što se smatra zlouporabom informacijskih tehnologija. Ugovor o korištenju Sustava raskida se dostavom obavijesti o raskidu Ugovora Korisniku. Navedeno podrazumijeva isključenje iz postupka dodjele bespovratnih sredstava i /ili raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.”

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.04

Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 14.06.23, 23:58.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C5.1.R1-I3.01

Poziv Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Rok za prijave: 15.06.23, 23:59.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04

Uspostava reciklažnih dvorišta

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 27.06.23, 11:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.4.R2-I3.01

C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Rok za prijave: 30.06.23, 16:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.4.R2-I7.01

C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Rok za prijave: 30.06.23, 16:30.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01

Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 22.08.23, 16:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.04

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Rok za prijave: 31.08.23, 23:59.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 01.09.23, 15:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.04

Ciljana znanstvena istraživanja

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 15.09.23, 23:58.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.4.R5-I1.01

C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Rok za prijave: 29.09.23, 16:30.

Pogledaj detalje
1-10 od 28 zapisa