Tehnička podrška

Pozivi

Ovdje možete pregledati objavljene pozive.

Objavljeni pozivi

Operativni program NPOO

Važna napomena:

Prijaviteljima se skreće pozornost na stavak (8) članka 10. Općih uvjeta korištenja sustava Fondovieu

(8) Vlasnik Sustava će bez upućivanja prethodne obavijesti Korisniku, raskinuti Ugovor o korištenju Sustava i onemogućiti daljnje korištenje Sustava ako Korisnik, Ovlaštena osoba Korisnika, Povezana osoba Korisnika, ili treća osoba koristi Sustav na automatiziran, robotiziran ili sličan način u svrhu stjecanja neopravdane prednosti, a posebno ukoliko se Sustav na ovaj način koristi prilikom podnošenja projektnog prijedloga, što se smatra zlouporabom informacijskih tehnologija. Ugovor o korištenju Sustava raskida se dostavom obavijesti o raskidu Ugovora Korisniku. Navedeno podrazumijeva isključenje iz postupka dodjele bespovratnih sredstava i /ili raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.”

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I3.01

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama"

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Rok za prijave: 31. 12. 22. 22:59:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 12. 09. 22. 14:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 19. 12. 22. 10:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.5.R4-I1.01

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 28. 09. 22. 08:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 12. 08. 22. 09:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.01

Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Rok za prijave: 24. 03. 23. 22:59:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 30. 04. 24. 12:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 31. 10. 23. 13:00:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.02

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Rok za prijave: 30. 09. 22. 21:59:00.

Pogledaj detalje

Kod poziva: NPOO.C1.5.R1-I1.02

ULAGANJE C.1.5. R1-I1 - IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Rok za prijave: 31. 03. 23. 21:59:00.

Pogledaj detalje
1-10 od 10 zapisa