Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

C5.1.R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0059

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Trošak trajne edukacije obuhvaća trošak kotizacije seminara / kongresa, putne troškove, dnevnice i troškove smještaja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Da

Jedinstveni broj: 20043484292

Osoba za kontakt: KAUZLARIĆ KRISTINA

Lokacija: Rijeka

Broj telefona: +38551666023

E-mail: kristina.kauzlaric@domzdravlja-pgz.hr

Vrsta nabave: Usluge

Status:

Datum objave: 23.10.23, 09:32

Rok za dostavu ponuda: 05.12.23


Kratki opis nabave

Trošak trajne edukacije obuhvaća prisustvovanje stručnom skupu. Trošak trajne edukacije po godini iznosi 597,25 EUR, navedeni trošak uključuje troškove kotizacije, putne troškove, dnevnice te troškove smještaja.


Prilozi