Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Ante Kovačića 20, Rijeka

RIJEKA STAN društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje stambenim zgradama

Broj ugovora: NPOO.C6.1.R1-I1.01.0235

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Energetska obnova višestambene zgrade Ante Kovačića 20 u Rijeci

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 17259300076

Osoba za kontakt: KALEB VESNA

Lokacija: Rijeka

Broj telefona: +385913109253

E-mail: vesna.kaleb@rijekastan.hr

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 10.11.23, 11:26

Rok za dostavu ponuda: 08.12.23


Kratki opis nabave

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine od 01.04.2022. na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ te sklopljenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.01.0235 Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Ante Kovačića 20, Rijeka (dalje u tekstu: Ugovor), RIJEKA STAN d.o.o., Šetalište Andrije Kačića Miošića 6, 51000 Rijeka (dalje u tekstu: Naručitelj) provodi postupak nabave radova na energetskoj obnovi navedene višestambene zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade na adresi Ante Kovačića 20, Rijeka. Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Dodatkom 1.3. Ugovora: „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“.

Obnovom zgrade projektirana je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd nakon provedbe projekta od 60,94% te ušteda godišnje primarne energije Eprim od 60,94% nakon provedbe projekta.

 

Predmet nabave podijeljen je u grupe i to:

GRUPA 1

-          povećanje toplinske zaštite vanjskog zida  

-          održiva urbana mobilnost

GRUPA 2

-          povećanje toplinske zaštite ravnog krova

GRUPA 3

-          zamjena vanjske stolarije

 

Ponuditelji mogu dati ponudu za jednu, dvije ili sve tri grupe radova koje su predmet ove nabave. Ako ponuditelj daje ponudu za više grupa radova, potrebno je ponudu za svaku grupu formirati zasebno.


Prilozi