Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

-

OPLATE ŠITUM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: -

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Ulaganje društva Oplate Šitum d.o.o. u Zelenu tranziciju kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 87627449944

Osoba za kontakt: RIBIČIĆ JASMINA

Lokacija: Cista Provo

Broj telefona: +38521720087

E-mail: ured@oplate-situm.com

Vrsta nabave: Roba

Status:

Datum objave: 10.11.23, 15:54

Rok za dostavu ponuda: 21.11.23


Kratki opis nabave

Ulaganje društva Oplate Šitum d.o.o. u Zelenu tranziciju kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

 

Grupa 1 - Fotonaponska elektrana

Grupa 2 - Dizalica topline


Prilozi

Razlog poništavanja

Nakon isteka roka za dostavu ponuda postale su poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije, uslijed čega se postupak nabave poništava u cijelosti, u odnosu na obje grupe predmeta nabave, uzimajući u obzir njihovu međuovisnost.