Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

„Kamp BI VILLAGE 4 * – green & digital“

INDUSTRIAL PROJECTS industrijski, komercijalni projekti i putnička agencija, d. o. o.

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0052

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Renovacija sanitarnih čvorova - sanitarni čvor br. 1

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 15703919969

Osoba za kontakt: PILJAN VEDRAN

Lokacija: Fažana

Broj telefona: +38598255752

E-mail: nabava@bivillage.com

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 10.11.23, 13:43

Rok za dostavu ponuda: 22.11.23


Kratki opis nabave

Predmet nabave su radovi na renovaciji sanitarnog čvora br. 1. u sklopu kampa „Bi Village“ u Fažani. Predmet nabave je izvedba sljedećih grupa radova: pripremni radovi, radovi demontaže i rušenja, armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, gipskartonski radovi, soboslikarski radovi, keramičarski radovi, stolarski radovi, radovi vodovoda i kanalizacije i elektroradovi (struja). Predmet nabave nije podijeljen na grupe. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano u tehničkim specifikacijama (Prilog II) i troškovniku (Prilog III).


Prilozi