Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Zelena tranzicija proizvodnje stretch folije

BOMARK PAK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0158

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju SE BOMARK

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 86546227340

Osoba za kontakt: VUKSANIĆ JURAJ

Lokacija: Ludbreg

Broj telefona: +385993120599

E-mail: j.vuksanic@bomark.hr

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 25.01.23, 09:59

Rok za dostavu ponuda: 10.02.23


Kratki opis nabave

Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju SE BOMARK sukladno troškovniku i Glavnom projektu.


Prilozi


Odluke o financiranju