Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva MAGMA

MAGMA d. o. o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge

Broj ugovora: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0400

Broj nabave: 4 - 2024

Naziv nabave: 05/2024

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 49660480498

Osoba za kontakt: LONČAR IVAN

Lokacija: Požega

Broj telefona: +385915582505

E-mail: ivan.loncar@magma-pz.hr

Vrsta nabave: Roba

Status:

Datum objave: 03.05.24, 15:44

Rok za dostavu ponuda: 21.05.24


Kratki opis nabave

Nabava infrastrukture potrebne za digitalizaciju poslovanja. Nabava nije podijeljena u grupe.

Dana 10.5.2024. objavljena je 1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda.


Prilozi