Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Zelena tranzicija tvrtke Optiplast d.o.o.

OPTIPLAST, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Broj ugovora: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0089

Broj nabave: 1 - 2024

Naziv nabave: Izgradnja fotonaponske elektrane

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 22399381390

Osoba za kontakt: RUPČIĆ VLADIMIR

Lokacija: Odra Sisačka

Broj telefona: +385911522917

E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr

Vrsta nabave: Radovi

Status:

Datum objave: 06.05.24, 17:53

Rok za dostavu ponuda: 20.05.24


Kratki opis nabave

Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane na terenu na k.č. 885, 2363, 2290 i 1012 u k.o. Odra. Snaga fotonaponske elektrane iznosi 1,5 MW.


Prilozi