Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

BRZO DO POTREBITIH

HUMANITARNA UDRUGA "FRA MLADEN HRKAĆ"

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.5.R4-I1.01.0029

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava rashladnog kombi-vozila

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 23780996201

Osoba za kontakt: SOLDO IVAN

Lokacija: Zagreb

Broj telefona: +38515533111

E-mail: nabava@humh.hr

Vrsta nabave: Roba

Status:

Datum objave: 06.02.23, 16:32

Rok za dostavu ponuda: 20.02.23


Kratki opis nabave

Nabava rashladnog kombi-vozila s ciljem unaprjeđenja kapaciteta Humanitarne udruge fra Mladen Hrkać kao posrednika u lancu doniranja hrane.

Vozilo po svojim tehničkim specifikacijama treba omogućiti bržu, sigurniju i efikasniju dostavu hrane krajnjim korisnicima.


Prilozi


Odluke o financiranju