Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Posrednik u doniranju hrane GDCK Samobor

Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.5.R4-I1.01.0048

Broj nabave: 2 - 2023

Naziv nabave: Nabava električnog dostavnog vozila - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Da

Jedinstveni broj: 60600026156

Osoba za kontakt: MATIJAŠČIĆ IGOR

Lokacija: Samobor

Broj telefona: +38513361681

E-mail: igor@crvenikrizsamobor.hr

Vrsta nabave: Roba

Status:

Datum objave: 06.03.23, 09:02

Rok za dostavu ponuda: 27.03.23


Kratki opis nabave

Nabava električnog dostavnog vozila - 34144900-7 Električna vozila - opis predmeta nabave detaljno je utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji je Prilog I, učitan u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao poseban dokument koji čini sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila.

Kupnja električnog dostavnog vozila predviđena je u svrhu distribucije donacija hrane do krajnjih primatelja hrane, odnosno za korisnike usluga Gradskog društva crvenog križa Samobor.  Isti je detaljno utvrđen u Obrascu Tehnička specifikacija koji se nalazi u Prilog I.


Prilozi


Odluke o financiranju