Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Tranzicija poduzeća Čateks d.d. na energetski i resursno učinkovito poslovanje

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0039

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: NABAVA I IZGRADNJA SUNČANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 16536095427

Osoba za kontakt: BILANDŽIJA MATIJA

Lokacija: Čakovec

Broj telefona: +385981722117

E-mail: m.bilandzija@cateks.hr

Vrsta nabave: Roba

Status:

Datum objave: 10.03.23, 14:48

Rok za dostavu ponuda: 22.03.23


Kratki opis nabave

Predmet nabave uključuje slijedeće:

•          Osnovnu opremu sunčane fotonaponske elektrane

•          Dobavu i montažu sunčane fotonaponske elektrane

•          Dokumentaciju, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon sunčane fotonaponske elektrane


Prilozi