Tehnička podrška
Povratak na listu nabava

Uvođenje novih digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o.

MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Rok za dostavu ponude je istekao.

Broj ugovora: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0609

Broj nabave: 1 - 2023

Naziv nabave: Nabava poslovno informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima u svrhu digitalizacije poslovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Jedinstveni broj: 36996600138

Osoba za kontakt: DREŠAR DOMAGOJ

Lokacija: Zagreb

Broj telefona: +385994887340

E-mail: domagoj.dresar@mazars.hr

Vrsta nabave: Usluge

Status:

Datum objave: 15.03.23, 20:27

Rok za dostavu ponuda: 24.03.23


Kratki opis nabave

23.3.2023. OBAVIJEST

Nastavno na upit gospodarskog subjekta, pojašnjava se da se ponuda predaje elektroničkim putem, skeniranjem dokumentacije potpisane i ovjerene na za to predviđenim mjestima od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć, a kako je propisano točkom 6.1. Sadržaj i način izrade ponude Poziva na dostavu ponuda. Ovjera dokumentacije na za to predviđenim mjestima ne zahtijeva ovjeru kod javnog bilježnika.

********

22.3.2023. OBAVIJEST

Nastavno na upit gospodarskog subjekta, pojašnjava se da je ponudu potrebno dostaviti u skladu s točkom 6.2. Način, datum, vrijeme i mjesto dostave ponude Poziva na dostavu ponuda.

********

16.3.2023. OBAVIJEST

U odnosu na prethodno objavljeni Poziv na dostavu ponuda, napravljena je izmjena u točki 5. (2) Iskustvo stručnjaka.

U odnosu na prethodno objavljeni Prilog 4 Poziva na dostavu ponuda - Tehničke specifikacije, napravljena je izmjena u točki III.1. Modul za upravljanje resursima tvrtke.

Sve izmjene su označene žutom bojom.

********

Postupak nabave provodi u sklopu projekta „Uvođenje novih digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije tvrtke Mazars Cinotti Audit d.o.o.“, kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0609, koji financira Europska unija – NextGenerationEU.

Predmet nabave su usluge implementacije poslovno informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima u svrhu digitalizacije poslovanja naručitelja. Poslovno informacijski sustav sastoji se od pet modula koji moraju biti integrirani u jedno softversko rješenje. To su:

1. Modul za upravljanje resursima tvrtke,

2. Modul za upravljanje ljudskim resursima,

3. Modul za upravljanje odnosima s klijentima,

4. Modul za financijsko planiranje i izvještavanje,

5. Modul za upravljanje dokumentacijom.

U sklopu usluge implementacije poslovno informacijskog sustava potrebno je implementirati i robotski sustav za automatizaciju procesa te provesti edukaciju korisnika poslovno informacijskog sustava.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.


Prilozi


Odluke o financiranju