Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 24.11.21, 08:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 24.11.21, 08:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 13.06.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Ulaganja predviđena kroz NPOO moraju biti usmjerena doprinosu očuvanja vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, s naglaskom na zadane pokazatelje NPOO i usklađenost s propisima EU o zaštiti okoliša (pogotovo vodnih resursa, posebice usklađenost s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda).


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ukupna bespovratna sredstva: 106.178.246,73 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 106.178.246,73 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Obavijest o ispravkama u sustavu


Sadržaj:

 Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako su u sustavu NPOO fondovieu napravljene ispravke u Pozivu Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda  NPOO.C1.3.R1-I4.01:

·         sustav automatski pod pitanjem Vrste pravnog subjekta u kartici Prijavitelj učitava Ostala tijela javnog prava (umjesto privatnog profitnog sektora),

·         u stavkama priloga moguće je dodati više dokumenata (u .zip, .rar formatu)

·         ispravljen je unos bespovratnih sredstava u Pozivu – ne prijavljuje se greška prilikom unosa bespovratnih sredstva

·         u kartici prijavitelja partnera izbrisana su pitanja

- Naziv registracijskog tijela

- Datum upisa u matični registar

- Registarski broj

- Oblik organizacije

S poštovanjem,

Posljednje ažuriranje: 04.08.22, 17:02