Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Bespovratne potpore za digitalizaciju

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01

Kategorije

 • Sva pitanja (288)
 • Prihvatljivost prijavitelja (92)
 • Prihvatljivost projekta (23)
 • Prihvatljivost troškova (99)
 • Prihvatljivost aktivnosti (11)
 • Ostalo (63)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 11QFkSaZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.06.22, 06:58

  Jesu li prihvatljivi prijavitelji sezonski paušalni obrti?

  Sukladno UzP-u poglavlje 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja potpora se ne može dodijeliti paušalnim obrtima, odnosno obrtnicima koji porez plaćaju u paušalnom iznosu.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 11Z9VOzF DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.06.22, 16:12

  Poštovani,

  potencijalni prijavitelj registriran je za više različitih djelatnosti od kojih su neke u Uputama za prijavitelje označene kao neprihvatljive. Kako se projektne aktivnosti neće vezati za neprihvatljive djelatnosti (npr. poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68), je li potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju kojom bi se potvrdilo da se projektne aktivnosti ne odnose na te djelatnosti? Primarna djelatnost prijavitelja je obrazovanje.

  Unaprijed hvala!

  Sukladno UzP-u poglavlje 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja kada je poduzetnik aktivan u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenih u odjeljcima 2.1 Prihvatljivost prijavitelja, 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja i 2.6 Prihvatljivost projekta, a ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa potpora male vrijednosti, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa potpora male vrijednosti i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore dužan je osigurati navedeno razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:09

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 11czywqI DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.06.22, 08:52

  U uputama za prijavitelje nije navedeno da li su prihvatljivi troškovi vanjskih stručnjaka za upravljanje i administracijom te troškovi informiranja i vidljivosti. Također molim vas da li je prihvatljiv trošak pripreme projekta.

  Sukladno Uputama za prijavitelje, neprihvatljivi su svi troškovi koji ne spadaju u aktivnosti navedene u odjeljku „Prihvatljive kategorije troškova“. U skladu s predmetnim Pozivom, navedeni troškovi nisu prihvatljivi.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 114fFS2U DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.06.22, 09:36

  Poštovani,

  podrazumijeva li aktivnost nabava digitalnih tehnologija i nabavu modernih digitalnih mjernih uređaja i instrumenata?

  Također, je li prihvatljiva aktivnost nabava opreme i uređaja u kojima je predinstaliran softver?

  Hvala

  S poštovanjem

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 06.07.22, 10:44

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 11NQ3zM4 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 24.06.22, 18:40

  Poštovani,

  molim Vas obrazloženje što se podrazumijeva pod naznakom zrelosti „Run/Grow/Transform“ u Planu digitalne transformacije poduzeća.

  RGT model (Run-Grow-Transform) koristi se kako bi se dobio uvid koliko su trenutne IT funkcije usklađene s cjelokupnom poslovnom strategijom poduzeća. „Run“ se odnosi na resurse koji su usmjereni na svakodnevno poslovanje poduzeća, „grow“ označava IT resurse koji su usmjereni na razvoj i unaprjeđenje IT sustava, a „transform“ ukazuje koliko je IT resursa usmjereno na implementaciju IT sustava koji omogućuju poduzeću ulazak na nova tržišta, stvaranje novih vrijednosti, uvođenje novih poslovnih modela. RGT pomaže u kvantificiranju, procjeni i komuniciranju proračuna potrebnog za održavanje poslovnih modela i za ulaganje potrebno za pokretanje digitalne transformacije.

   

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:04

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 113O4XJf DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.06.22, 10:08

  Poštovani,

  pitanje,

  ja sam vlasnik obrta, vodim obrt, u obrtu imam u 2021 (prethodnoj godini) zaposlih dvije osobe. Ja sam treća osoba (iako osiguran po drugoj osnovi)

  Jeli obrt zadovoljava kriterij prihvatljivosti?

  LP

  Mladen Ptičar

  Sukladno UzP-u poglavlje 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja potpora se ne može dodijeliti prijavitelju koji nema najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. Obzirom da osiguranje ostvarujete po drugoj osnovi, kao nositelj djelatnosti u obrtu ne možete se računati kao osoba zaposlena u obrtu.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:08

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 11IH2Oga DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.06.22, 08:32

  Poštovani,

  u točki 2.6. Prihvatljivost projekta naveli ste da projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene za:

  • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70).

   Znači li to da ako je nama NKD 7022 da nismo prihvatljivi prijavitelji jer aktivnosti koje bi prijavili na poziv su naravno povezane sa našim poslovanjem?

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. Obzirom da je iz prihvatljivih aktivnosti  isključen odjeljak 70, i razredi  (uključujući razred 70.22) u okviru ovog odjeljka su isključeni iz prihvatljivih aktivnosti.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 11yN14HU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.06.22, 13:03

  Poštovani,

  Da li je kupnja drona (bespilotne letjelice) prihvatljiv trošak?

  Navedena bespilotna letjelica koristila bi se u svrhu digitalizacije poslovanja građevinske firme. Pomoću drona izrađivali bi se 3d modeli zgrada.

  Sukladno UzP-u poglavlje 2.11. Neprihvatljivi troškovi, troškovi nabave komunikacijske opreme (pametni telefoni, telefonske centrale i sl.), televizora, HI-Fi opreme, uređaja za ispitivanje, strojeva, dronova (bespilotnih zrakoplova), tablet računala, pisača, autonomnih podvodnih ronilica, kamera i fotoaparata; kupnja korištene materijalne imovine smatraju se neprihvatljivim.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 11XACeeU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.06.22, 17:16

  Poštovani,

  u Uputama za prijavitelje navodi se da je prihvatljiv trošak "edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta." Molim pojašnjenje odnosi li se tih 10 % na ukupnu vrijednost projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, vlastito sufinanciranje i sl. ) ili se tih 10 % odnosi samo na prihvatljive troškove?

  Također, u UzP je navedeno kako je prihvatljiv trošak edukacija za vještine povezane s računarstvom u oblaku te je navedeno "Neprihvatljive aktivnosti po ovom Pozivu su sve aktivnosti prihvatljive u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“. U NPOO na stranici 161 i 162 navedeno je kako se Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina može koristiti za "razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku." Molim pojašnjenje kako napraviti distinkciju između edukacija koje su prihvatljive u pozivu Bespovratne potpore za digitalizaciju te onih koje su prihvatljive u pozivu Vaučeri za digitalizaciju?

  Kao što je i navedeno, 10%  se odnosi na ukupnu vrijednost projekta. Sukladno UzP prihvatljiva je edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti.

  DATUM ODGOVORA: 06.07.22, 10:53

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 110Z2uAN DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 28.06.22, 10:52

  Poštovani,

  molim da produžite prijave do 15.9. s obzirom na kratki rok od objave poziva, do krajnjeg roka za prijave.

  Hvala,

  Ana

  U ovom trenutku nije planirana izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Bespovratne potpore za digitalizaciju“.

  DATUM ODGOVORA: 04.07.22, 15:20


1-10 od 288 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.