Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže

Kod poziva: NPOO.C1.2.R1-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 12.07.22, 09:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.07.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.07.22, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj je ulaganja poduprijeti elektrifikaciju i dekarbonizaciju energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže jug-sjever te povezivanje šest otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osiguralo dovođenje takve električne energije s juga Hrvatske, gdje se može postaviti najviše obnovljivih izvora električne energije, na sjever Hrvatske, gdje se troši najviše energije. Cilj je ulaganja izravno doprinijeti desetogodišnjem planu razvoja mreže koji provodi Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS), s naglaskom na najvažnije elemente nužne za osiguravanje stabilnosti sustava i stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.


Predmet ovog poziva

Predmet investicije je ubrzanje razvoja mreže do 2026. na način da se postojeći sustav prijenosa električne energije zbog povećanja kapaciteta prijenosa (posebice linije sjever – jug) revitalizira i digitalizira, a paralelno s tim dograde i novi kapaciteti prijenosa. Tako će se osigurati nesmetano preuzimanje električne energije u sustav koji će prestati biti usko grlo, što će osigurati jaču dekarbonizaciju energetskog sektora. Investicijom se planira modernizacija i digitalizacija te proširenje elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske. Provedba predmetne investicije doprinijeti će dekarbonizaciji energetskog sektora, što predstavlja osnovni preduvjet za dostizanje ciljeva za 2030. u pogledu udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji od 36,6%.

Ukupna bespovratna sredstva: 235.664.999,40 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 235.664.999,40 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 235.664.999,40 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačko društvo

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.