Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (35)
 • Prihvatljivost prijavitelja (10)
 • Prihvatljivost projekta (5)
 • Prihvatljivost troškova (5)
 • Prihvatljivost aktivnosti (5)
 • Ostalo (10)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 15gvR5G5 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 12:31

  Da li je paušalni obrt prihvatljiv prijavitelj na ovom natječaju?

  Paušalni obrti nisu isključeni ukoliko imaju najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera naveden u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1.

  Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 15menqmv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.06.23, 12:57

  Poštovani,
  zanima me je li vanjski izvođač (tvrtka iz kataloga) ograničen na broj projekata (vaučera) na kojima je registriran kao pružatelj usluge?
  Hvala i LP

  Nije ograničen broj projekata koje provodi prihvatljivi pružatelj usluga.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:38

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 15PSEHh5 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 15:16

  Poštovani, koliko je minimalni iznos projekta?

  Minimalni iznos projekta nije utvrđen i ovisi o potrebama i kapacitetima prijavitelja.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:35

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 15kqG1bK DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.06.23, 12:59

  Poštovani,
  Tvrtka ima registriranu glavnu djelatnost NKD 46. Imamo i druge NKD-ove s kojima možemo surađivati ​​i iskoristiti vaučer po ovom pozivu. Zanima me gleda li se samo glavna aktivnost ili se možemo prijaviti s drugom aktivnošću za koju smo također registrirani i je li to u skladu s ovim upitom?
  Hvala i LP

  Kako je navedeno u poglavlju 2.3. UzP „Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenih u poglavlju 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja ovih Uputa, a ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa potpora male vrijednosti, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa potpora male vrijednosti i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore dužan je osigurati navedeno razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.“

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 15cdDTak DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 17:22

  Poštovani,

  1. s obzirom na uvjet da prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi projektni prijedlog i da mu to mora biti jedina osnova za osiguranje, znači li to da se mogu prijaviti i obrtnici s paušalnim oporezivanjem?

  1. trgovine na veliko i malo su neprihvatljivi prijavitelji, no da li poduzeće koje ima kao glavnu djelatnost trgovinu ali želi podnijeti projektni prijedlog za aktivnosti vezane uz sporednu djelatnost, mogu prijaviti projekt i ako da na koji se način dokazuje da su aktivnosti povezane sa sporednom djelatnošću?

  1. Da li su samostalni umjetnici prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu?

  1. Kod vaučera za poboljšanje digitalnih vještina potrebno je da najmanje 20% svih zaposlenika sudjeluje u edukaciji u sklopu vaučera. Zanima me da li je dozvoljeno novo zapošljavanje u sklopu ovog poziva ili se odnosi na već zaposleno osoblje?

  1. Može li traženi intenzitet potpore biti niži od 60% uz veći udio vlastitog financiranja i donosi li to dodatne bodove?

  1. Točka 2.9 kaže da su neprihvatljive aktivnosti između ostalog "prihvatljive aktivnosti financirane u okviru poziva Bespovratne potpore za digitalizaciju ref.br. Poziva NPOO.C1.1.2-R3-I3.01". Možete li pojasniti ovu stavku.

  1. Što obuhvaćaju troškovi informiranja i vidljivosti budući da su ovim pozivom neprihvatljivi kao trošak?

  1. Točka 2.11 kaže da su neprihvatljivi troškovi održavanja postojećeg softvera, da li to znači da je održavanje novog softvera prihvatljiv trošak?

  1. Pružena usluga mora odgovarati unaprijed utvrđenim aktivnostima i ponudi pružatelja usluga - da li to znači da prilikom izrade projektnog prijedloga prijavitelj već treba odabrati pružatelja usluga i onda zapravo prema ponudi napraviti projektni prijedlog koji obuhvaća sve aktivnosti iz ponude, a koje su u skladu s potrebama prijavitelja?

  Hvala unaprijed na odgovorima.

  1.       Točno. Paušalni obrti nisu isključeni ukoliko imaju najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera naveden u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 .

  2.       Kako je navedeno u poglavlju 2.3. UzP „Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenih u poglavlju 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja ovih Uputa, a ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa potpora male vrijednosti, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa potpora male vrijednosti i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore dužan je osigurati navedeno razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.“ Opis aktivnosti vezan uz djelatnost opisuje se u Prijavnom obrascu, kroz opis projekta.

  3.       Neprihvatljive djelatnosti u kojima se provodi projekt navedene su u poglavlju 2.4. UzP

  4.       Uvjet se odnosi na zaposlene kod poduzetnika. Broj zaposlenih dokazuje se sukladno točki 7. u poglavlju 2.3. UzP

  5.       Traženi intenzitet potpore može biti niži od 60%. Formiranje rang liste opisano je u UzP-u.

  6.       Molimo provjeriti aktivnosti u Pozivu „Bespovratne potpore za digitalizaciju (NPOO.C1.1.2-R3-I3.01)“

  7.       U poglavlju 5.6. UzP navedeni su uvjeti Informiranja i vidljivosti. Korisnik je dužan, gdje je to primjenjivo, ispravno i vidljivo, prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU-a s odgovarajućom izjavom o financiranju (koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”

  8.       U poglavlju 2.8. UzP navedene su prihvatljive aktivnosti i troškovi

  9.       Prijavitelj treba definirati projektne aktivnosti i troškove  prije podnošenja projektnog prijedloga. Kako je navedeno u točkama 4. i 5 poglavlja 3.1, UzP prilikom podnošenja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti predračun i Izjavu pružatelja usluge.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:35

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 15vsXdyc DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.06.23, 08:41

  Poštovani,

  da li je dječji vrtić registriran kao ustanova u sudskom registru prihvatljiv prijavitelj.

  LP

  Kako je navedeno u poglavlju 2.1. UzP , prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014. Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:36

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 15SlhhgD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 12:00

  1. Poduzeće, potencijalni prijavitelj, kao primarnu djelatnost ima registriranu jednu od djelatnosti navedenih u točki 2.7. Prihvatljivost projekta (redni broj 21. Projekt ne uključuje aktivnosti ili troškove povezane uz sektore…). No poduzeće nije registrirano u djelatnostima navedenim kao isključnim u točki 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja (redni broj 8.,9.,10. i 11.)

  Je li takvo poduzeće prihvatljiv prijavitelj?

  2. Je li dovoljan dokaz da se aktivnosti i troškovi za koje se traži vaučer ne odnose na primarnu djelatnost poduzeća razdvajanjem prihvatljivih od neprihvatljivih sektora podjelom aktivnosti i razdvajanjem troškova kroz opis i obrazloženje budućeg praćenja u prijavnom obrascu ili je potrebno u trenutku prijave dostaviti dokaze o registraciji odvojene poslovne jedinice s registrirano pomoćnom djelatnosti u NKD-u.

  Mora li se u nekom trenutku u budućnosti dokazati da je osnovana posebna poslovna jedinica ili je dovoljno moći dokazati da se prihodi i troškovi te učinci rezultata primljenog vaučera prate interno na transparentan i dokaziv način.

  1.       Kako je navedeno u poglavlju 2.3. UzP-a „Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenih u poglavlju 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja ovih Uputa, a ima i druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Programa potpora male vrijednosti, može ostvariti pravo na potporu dodijeljenu u odnosu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti isključeni iz djelokruga Programa potpora male vrijednosti i ovih Uputa ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva. U tom pogledu korisnik potpore dužan je osigurati navedeno razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.“

   

  2.      Potrebno je u prijavnom obrascu opisati i obrazložiti za koje aktivnosti i u kojim sektorima će se koristiti dodijeljena potpora, te ih računovodstveno odvojiti kako bi se moglo identificirati za koje aktivnosti je korištena dodijeljena potpora. Nije nužno osnivati posebnu poslovnu jedinicu, ali je nužno osigurati da neprihvatljivi sektor neće ostvarivati korist od dodijeljene potpore, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, a isto može biti podložno provjerama tri godine nakon završetka projekta.

   

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 08:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 15a3ADJ8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 21:03

  Poštovani,

  Da li je prihvatljiva aktivnost/trošak edukacija zaposlenika za potrebe korištenja BIM sustava (ALLPLAN) u području projektiranja kroz vaučer za poboljšanje digitalnih vještina? Navedenim bi korisnik ubrzao ubrzao poslovne procese prilikom projektiranja, izrade 3D vizualizacije i izrade troškovnika.

  Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina se odnosi na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Korisnika za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija, za analizu podataka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

  U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:36

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 15rUJKVQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.06.23, 08:06

  Poštovani, da li optimizacija za tražilice (SEO) spada u prihvatljive aktivnosti? I ako da, pod koju kategoriju vaučera?

  U poglavlju 2.8. UzP navedene su prihvatljive aktivnosti i troškovi. Navedeno spada u kategoriju Vaučera za digitalni marketing.

  DATUM ODGOVORA: 09.06.23, 21:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 15BX459r DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 14:52

  Poštovani, koje su dokaznice potrebne za aktivnosti unutar vaučera koji se tiče Upravljanja društvenim mrežama? U izvješću se spominje sljedeće: "poveznice na izrađene / unaprijeđene internetske stranice, landing stranice, kreirane e- trgovine, mobilne aplikacije, društvene mreže". Da li to znači link na recimo Fb profil ili na svaku kreiranu objavu tokom projektnog razdoblja? Molim detaljnije pojašnjenje.

  Kako je navedeno u Prilogu 5, dostavljate dokaze o ostvarenju projektnih aktivnosti i rezultata, dakle navodite poveznicu na profil na društvenoj mreži na koju su se odnosile aktivnosti.

  DATUM ODGOVORA: 16.06.23, 13:39


1-10 od 35 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.