Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama"

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I3.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 16.12.21, 15:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.12.21, 07:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.24, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj poziva je smanjenje  negativnih  posljedica klimatskih promjena podizanjem funkcionalnost sustava zaštite od poplava.  Isto  tako  potrebno  je  osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 (ekološke mreže) kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda.  

 Kroz provedbu ovog programa do 2026. 20.000 stanovnika će imati korist od mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo, dok će se mjerama u okviru revitalizacije slatkovodnih sustava revitalizirati vodotoci u dužini od 27 km, odnosno povezati napušteni rukavci i kreirati sekundarna močvarna staništa rijeka (vodno područje rijeke Dunav, podsliv rijeka Drave i Dunava), ukloniti invazivne vrste (jadransko vodno područje - ušće rijeke Neretve), revitalizirati staništa stajačica uspostavom povoljnog režima voda, te čišćenja nataloženog sedimenta.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz NPOO za provedbu investicijskih projekata smanjenja rizika od katastrofa kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske

Ukupna bespovratna sredstva: 157.710.806,42 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 157.710.806,42 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

3. Izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“


Sadržaj:

Poštovani,

Obavještavamo Vas da su na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljene 3. Izmjene i dopune

Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u

okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Riječ je o sljedećim izmjenama:

 • Novi krajnji rok je do iskorištenja sredstava,

 • Mogućnost uvećanja alokacije poziva do maksimalno 10% inicijalno odobrenog iznosa,

 • Izmijenjen je vremenski rok za dostizanje 2 pokazatelja kako slijedi:

  • „Izgrađene zaątitne građevine“ (pomaknut sa Q4 2023 na Q2 2024) i

  • „Revitalizirani vodotoci“ (pomaknut sa Q4 2024 na  Q2 2025)

 • Izmijenjena je ciljana vrijednost 1. pokazatelja:

  • Revitalizirani vodotoci“ (prethodno 27km do kraja 2026., a sada 16km do Q2 2025),

 • obaveza unosa Projektne prijave koja se zadovoljila u svim koracima postupka dodjele u sustav eNPOO,

 • korigiran je rok za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je pomaknut sa 45 na 30 dana od donošenja Odluke o financiranju što je u skladu sa izmjenama Zajedničkih nacionalnih pravila verzije 2.0,

 • ažuriran je strateški okvir obzirom da je Odlukom Vlade o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. („Narodne novine“, br. 84/2023) donesen novi Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. godine,

 • na dokument „Uputa za prijavitelje“ te izmijenjeni Prijavni obrazac umetnut je amblem EU „NextGenerationEU“ kako bi se uvažilo podrijetlo i osigurala vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a,

 • dodana je napomena koja definira valutu u kojoj će biti iskazani iznosi u Projektnoj prijavi ovisno o godini podnošenja Projektne prijave.

Izmjene i dopune se mogu naći na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Posljednje ažuriranje: 22.12.23, 10:52