Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama"

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I3.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 16.12.2021

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.12.2021

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022, 23:59:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj poziva je smanjenje  negativnih  posljedica klimatskih promjena podizanjem funkcionalnost sustava zaštite od poplava.  Isto  tako  potrebno  je  osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 (ekološke mreže) kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda.  

 Kroz provedbu ovog programa do 2026. 20.000 stanovnika će imati korist od mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo, dok će se mjerama u okviru revitalizacije slatkovodnih sustava revitalizirati vodotoci u dužini od 27 km, odnosno povezati napušteni rukavci i kreirati sekundarna močvarna staništa rijeka (vodno područje rijeke Dunav, podsliv rijeka Drave i Dunava), ukloniti invazivne vrste (jadransko vodno područje - ušće rijeke Neretve), revitalizirati staništa stajačica uspostavom povoljnog režima voda, te čišćenja nataloženog sedimenta.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz NPOO za provedbu investicijskih projekata smanjenja rizika od katastrofa kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske

Ukupna bespovratna sredstva: 1.188.272.071,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.188.272.071,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.