Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 16.08.2022

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 16.08.2022

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.09.2022, 16:00:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je podupiranje ublažavanja energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada čime će se pridonijeti investiciji C6.1. R1-I1 u ostvarenju cilja povećanja stope energetske obnove zgrada.

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada.

Provedbom aktivnosti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će energetski obnoviti najmanje 62.000 m² građevinske bruto površine predmetnih zgrada (GBP).


Predmet ovog poziva

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi sukladno Programu suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine.

Ovim Pozivom obuhvaća se stanovništvo ugroženo od energetskog siromaštva koje živi u zgradama kojima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje upravlja i raspolaže, a u kojima vlasnici i korisnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka pogotovo u energetskoj obnovi. Većina zgrada je građena krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina te su u lošem stanju i nisu prikladne za stanovanje, a u nekim slučajevima predstavljaju i sigurnosni rizik.

Ukupna bespovratna sredstva: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Državne upravne organizacije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.