Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.4. R3-I3 Izgradnja nove skele „Križnica“, Općina Pitomača

Kod poziva: NPOO.C1.4.R3-I3.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status:

Datum objave: 12.08.2022

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.08.2022

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.2022, 15:59:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog poziva je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu. Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općini Pitomača kojim se planira nabava/izgradnja skele i nabava popratne opreme. Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za nabavu/izgradnju skele i popratne opreme nužne za funkcioniranje skele.

Ukupna bespovratna sredstva: 5.743.685,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 5.743.685,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva

 

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općini Pitomača kojim se planira nabava/izgradnja skele i nabava popratne opreme. Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za nabavu/izgradnju skele i popratne opreme nužne za funkcioniranje skele.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog poziva je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu. Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost.

 

2. Financiranje

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja  alokacije Poziva koja iznosi 5.743.685,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 5.743.685,00 HRK, od čega je:

iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  je 5.743.685,00 HRK (100%)

 

3. Razdoblje provedbe operacije

 

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za „Izgradnja nove skele „Križnica“, Općina Pitomača“ jedini mogući prijavitelj je Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

  

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1.      Nabava/izgradnja plovila bez vlastitog pogona za prijevoz ljudi, robe i vozila preko rijeke - Skela Križnica i prateće opreme nužne za funkcioniranje skele

 

6. Administrativni podaci

 

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 31.10.2022. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.  

Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31.10.2022. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.