Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.4. R4-I2 Modernizacija tramvajskog prometa

Kod poziva: NPOO.C1.4.R4-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 12.08.2022

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.08.2022

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.03.2023, 07:58:06

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog Poziva je povećati broj putnika tramvajem i udio putnika tramvaja u ukupnom broju putnika, povećati sigurnost prometnog sustava, smanjiti  utjecaj prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš, smanjiti troškove održavanja vozila i ukupne operativne troškove, povećati udobnost i dostupnost usluge, smanjiti vrijeme potrebno za putovanje tramvajskim prijevozom, osigurati pružanje usluge i pristupačnost uslugama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava prijaviteljima ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz, Ozaljska 105, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu ZET Zagreb) i GPP d.o.o. – Gradski prijevoz putnika, društvo s ograničenom odgovornošću, Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek (u daljnjem tekstu GPP Osijek) kojim se planira modernizacija tramvajskog voznog parka nabavom novih vozila.

Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za nabavu novih niskopodnih/poluniskopodnih tramvaja.

Ukupna bespovratna sredstva: 450.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 140.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 300.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačko društvo

Sažetak

  1. Predmet i svrha Poziva

 

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava prijaviteljima ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz, Ozaljska 105, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu ZET Zagreb) i GPP d.o.o. – Gradski prijevoz putnika, društvo s ograničenom odgovornošću, Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek (u daljnjem tekstu GPP Osijek) kojim se planira modernizacija tramvajskog voznog parka nabavom novih vozila.

Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za nabavu novih niskopodnih/poluniskopodnih tramvaja.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog Poziva je povećati broj putnika tramvajem i udio putnika tramvaja u ukupnom broju putnika, povećati sigurnost prometnog sustava, smanjiti  utjecaj prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš, smanjiti troškove održavanja vozila i ukupne operativne troškove, povećati udobnost i dostupnost usluge, smanjiti vrijeme potrebno za putovanje tramvajskim prijevozom, osigurati pružanje usluge i pristupačnost uslugama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 

  1. Financiranje

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka dodjele, do iskorištenja  alokacije Poziva koja iznosi 450.000.000,00 HRK.

 Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 450.000.000,00 HRK, od čega je:

 • iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je 450.000.000,00 HRK (100%)

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

 Temeljem izraženih preliminiranih potreba za novim tramvajima, ZET Zagreb – 20 komada, GPP Osijek – 10 komada, pojedinom prijavitelju maksimalno se može dodijeliti slijedeći iznos bespovratnih sredstava:

 -          ZET d.o.o. Zagreb – OIB 82031999604 –300.000.000,00 kuna

 -          GPP d.o.o Osijek – OIB 96779488329 –150.000.000,00 kuna

 

 3. Razdoblje provedbe operacije

 Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

 Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji

 Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za projekt „C1.4. R4-I2 Modernizacija tramvajskog prometa“ dva moguća prijavitelja su ZET Zagreb i GPP Osijek.

 

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1.      Izrada studijske i projektne dokumentacije

2.      Nabava novih niskopodnih ili poluniskopodnih tramvaja

3.      Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji

4.      Promidžba i vidljivost

 

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 31.03.2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.  

Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog poziva.

 

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31.03.2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.