Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 01. 04. 2022.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 06. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. 06. 2023.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (241)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.


Predmet ovog poziva

Poticanje investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 - TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Ukupna bespovratna sredstva: 141.700.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici

Sažetak

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA  - POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.

(referentni broj: NPOO.C1.1.2.R2-I3.01)
 

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili

znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija,

povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije

 • ispitivanje, razvoj pilot-linija

 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)

 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK

 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati

 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST (31. svibnja 2022. u 13:00 sati) Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Sadržaj:

31.05.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva. Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022. godine.

O slijedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.

Posljednje ažuriranje: 31. 05. 2022.

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.) Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Sadržaj:

11.05.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:  

·         Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja

·         Obrazac 2. Izjava Prijavitelja – usklađenje s Uputama za prijavitelje

·         Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije

·         Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda

·         Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda

·         Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

·         Prijavni obrazac :

- u kartici Projekt – Upute za popunjavanje u poljima ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA

- u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 11. 05. 2022.

OBAVIJEST (20. travnja 2022.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:  

·         Upute za prijavitelje

·         Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20. 04. 2022.