Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (4)
 • Prihvatljivost prijavitelja (0)
 • Prihvatljivost projekta (0)
 • Prihvatljivost troškova (1)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (3)
 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 30ycW9Sg DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.10.22, 12:11

  Poštovani,

  točka 2.14. Prihvatljive kategorije troškova, Uputa za prijavitelje, navodi se prihvatljiv trošak: Izgradnja nove zgrade i stručni nadzor. Molimo vas pojašnjenje za drugi dio opisanog troška (stručni nadzor) tj. da li je prihvatljiv trošak samo stručnog nadzora ili /i ostalih nadzora (projektantski nadzor, koordinator zaštite u fazi izvođenja radova) ili su ostali nadzori uključeni u gradnji neprihvatljivi?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  Srdačan pozdrav,

  OB Varaždin

  Sukladno točki 2.15. Neprihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje, troškovi koji nisu navedeni u procijenjenom ukupnom proračunu NPOO-a, smatrat će se neprihvatljivima.

  Točka 2.14.Prihvatljive kategorije troškova, Uputa za prijavitelje propisuje kategorije troškova koje su prihvatljive u okviru ove investicije.

  DATUM ODGOVORA: 20.10.22, 15:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 308z5d5g DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.10.22, 15:25

  Poštovani,

  nastavno na objavljeni Poziv Općoj bolnici Varaždin na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju : C5.1.R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin točka 3.1. Projektni prijedlog Uputa za prijavitelje, molimo vas odgovore i objašnjenje na slijedeće:

   

  1.       Koji je krajnji rok dostave dokumentacije (projektnog prijedloga ) na prethodno mišljenje o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima dodjele bespovratnih sredstava Ministarstvu zdravstva ?

   

  2.       Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz prijavni obrazac (popis dokumentacije koju je potrebno pripremiti, opis faza u pripremi projekta s vremenskim rasporedom i utvrđenu obvezu korisnika u pogledu pravovremene pripreme projekta) prilaže se u slobodnoj formi ili je potrebno  dostaviti konkretan materijal npr. ugovori, postupci JN i sl.

   

  3.       Vezano za točku 2. ovog maila  ukoliko nije dozvoljeno dokumente pripremiti u slobodnoj formi da imenujete što konkretno podrazumijeva i traži za:

   

  -          popis dokumentacije koju je potrebno pripremiti

  -          opis faza u pripremi projekta s vremenskim rasporedom

  -          utvrđenu obvezu korisnika u pogledu pravovremene pripreme projekta

  Poštovana,

  1. Rok za podnošenje projektne prijave je 60 dana od dana objave Poziva. Molimo vas da dokumentaciju na prethodno mišljenje dostavite minimalno 14 dana prije roka za podnošenje projektnog prijedloga.

  2. Dokumentaciju ste slobodni podnijeti u slobodnoj formi.

  3. Molimo da dostavite dokumentaciju koja je spremna, koja može potkrijepiti pravovremenu pripremu projekta te hodogram koji će osigurati pravovremeno ostvarenje predviđenih rokova provedbe.

  DATUM ODGOVORA: 20.10.22, 15:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 30g8wZEn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.10.22, 08:43

  Poštovani,

  molimo vas tumačenje kratice TNK/P koja se nalazi u potpisu Obrasca II - opis usklađenosti projekta s načelom DNSH za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost te tko je zadužen za potpis istoimenog Obrasca II ?

  Zahvaljujemo na odgovoru.

  Lp

  OB Varaždin

  Poštovana,

  kratica TNK/P se odnosi na Tijelo nadležno za komponentu/podkomponentu. Za potpis Obrasca 2 zadužen je prijavitelj, tj. potpisuje ga osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja.

  DATUM ODGOVORA: 26.10.22, 10:23

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 304hwFzk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.10.22, 10:21

  Poštovani,

   

  Ovim putem dostavljamo Zahtjev za produljenje roka dostave projektnog prijedloga na objavljen Poziv Općoj bolnici Varaždin na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1.R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin u trajanju od 30 kalendarskih dana odnosno do 26.12.2022.

  Potreba za produljenjem razdoblja roka dostave projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin“ traži se zbog rješavanja  financiranja razlike između sredstava koji su planirani za financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost i ukupno planiranog iznosa investicije.

   

  S poštovanjem,

  Ravnatelj

  Damir Poljak, mag.soc.geront.

   

  Poštovani,

  sukladno Vašem zahtjevu, produljen je rok za podnošenje projektnih prijava do 26. prosinca 2022. godine.

  Sukladno tome, objavljena je 1. izmjena natječajne dokumentacije.

  DATUM ODGOVORA: 31.10.22, 10:34


1-4 od 4 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.