Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Razvoj mreže seizmoloških podataka

Kod poziva: NPOO.C6.1.R4-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status:

Datum objave: 31.10.22, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 31.10.22, 16:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.12.22, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Specifični ciljevi uspostave mreže seizmoloških podataka su:

·         Definiranje najprikladnijih trajnih lokacija i postavljanje seizmološke opreme za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmičkim aktivnostima

·         Unaprijediti infrastrukturnu opremljenost Seizmološke službe Republike Hrvatske za prikupljanje i obradu seizmoloških podataka na teritoriju cijele Republike Hrvatske

·         Unaprijediti informacijske i komunikacijske tehnologije u obradi i razmjeni seizmoloških podataka u realnom vremenu

·         Ojačati stručne i organizacijske kapacitete Seizmološke službe Republike Hrvatske za rad u novoj, proširenoj mreži za prikupljanje seizmoloških podataka


Predmet ovog poziva

Opći cilj projekta je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe Republike Hrvatske za povećanje kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmoloških podataka potrebnih za proces obnove zgrada, planiranje razvoja novih objekata i monitoringa javne infrastrukture, kao i jačanja otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike.

Ukupna bespovratna sredstva: 10.883.270,29 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.883.270,29 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST 30. studenog 2022. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01).

 

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 16. prosinca 2022. godine  dok su preostale izmjene: izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga i izmjena vezana uz zakonske izmjene osnovice plaće.

 

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

Ø  Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 2.9. i 3.1.:

-          poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a);

-          poglavlje 3.2. – izmijenjen rok za podnošenje projektnih prijava na 16. prosinca 2022. godine

-          dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – dodana Uredba (EU) 2021/1060

 

Ø  Uveden je dodatni Obrazac 6. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP

Ø  Prilog 3. - izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje

Ø  Prilog 4. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće

 

 

Prijavni obrazac :

Ø  U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dozvoljeni tip dokumenta: PDF)

Ø  prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje "Neizravni troškovi" budući se isti računaju automatski po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 

 

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 30.11.22, 16:39

Povećanje osnovica plaća - ažurirani iznosi za izračun standardne veličine jediničnog troška plaće osoblja


Sadržaj:

Vlada Republike Hrvatske na 162. sjednici, održanoj 31. listopada 2022. godine, usvojila je zaključke o povećanju osnovica plaća zaposlenih u javnom i državnom sektoru: Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

 

Temeljem navedenog, prilikom izračuna standardne veličine jediničnog troška plaće osoblja za javne istraživačke organizacije (Prilog 4.), prijavitelj na Poziv za izravnu dodjelu „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (referentni broj: C6.1.R4-I1.01) treba koristiti ažurirane iznose kako su navedeni u tablici koja se nalazi u prilogu ove objave.

Posljednje ažuriranje: 11.11.22, 13:05