Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma - GRUPA 2

Kod poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01

Broj vaučera: 2

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 05.10.22, 10:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.03.23, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Pitanja i odgovori (87)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 2 je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina. Nadalje, svrha Poziva u sklopu Grupe 2 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele.  U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Potiče se transformacija privatnih iznajmljivača u sljedeće kategorije objekata iz skupine „Hoteli“:

-          Hotel,

-          Hotel baština (heritage),

-          Difuzni hotel,

-          Aparthotel,

-          Turističko naselje,

-          Pansion. 

Rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj po završetku provedbe projekta u godini m koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 3 zvjezdice u svim kategorijama ITR-a.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 6.636.140,42 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.272,28 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Građani

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacije o potpisanim ugovorima po pozivu ˝Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma˝ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01)


Sadržaj:

Popis ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I2.01) GRUPA 2 - Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Posljednje ažuriranje: 25.01.24, 14:34


PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJAVA


Sadržaj:

Podsjećamo kako je rok za podnošenje projektnih prijava 1. ožujka do 12.00 sati, stoga je važno voditi računa o tome da su osigurani tehnički preduvjeti (npr. brzina internetske veze) za podnošenje projektne prijave kako ne bi došlo do prekida/poteškoća prilikom podnošenja istih. Također skrećemo pozornost da je potrebno osigurati dovoljan vremenski period za prijavu, pritom uzevši u obzir zadane rokove.

Ministarstvo turizma i sporta kao nadležno tijelo ne odgovara po bilo kojoj osnovi u odnosu na svako postupanje ili propuštanje postupanja prijavitelja koje bi zbog opisanih okolnosti dovelo do potencijalne nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca ili nemogućnosti pravovremenog podnošenja Prijavnog obrasca, ili nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca u punom opsegu, odnosno za bilo koju štetu ili izgubljenu korist koja bi potencijalno prijavitelju nastala.

Posljednje ažuriranje: 28.02.23, 13:50

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA 3. Skupna izjava prijavitelja


Sadržaj:

U Obrascu 3. dio 2. Udio javnih tijela u poduzeću prijavitelja nije primjenjiv za prijavitelje čije poduzeće spada u kategoriju velikih poduzeća te isti nije potrebno ispunjavati.

Posljednje ažuriranje: 21.02.23, 18:39

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (NPOO.C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

S obzirom da je 2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. u okviru koje je u Poziv, za Grupu 1, dodan Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije te su uvedene značajne izmjene u Obrascu 12. Proračun ušteda,  Obrascu 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH i Obrascu 14. Izjava ovlaštenog projektanta, kao i da su na pojedine stavke Uputa za prijavitelje te prije navedene obrasce naknadno kroz pitanja za pojašnjenjem zatražena dodatna tumačenja pojedinih stavki, potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dodatno vrijeme za prilagodbu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje_3. izmjena.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.01.23, 22:25

Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - GRUPA 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“  - GRUPA 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

 

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1

Obrazac 12. Proračun ušteda

Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom

Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 12.01.23, 15:10

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (C1.6. R1-I2.01) održat će se u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 12. prosinca 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice: 3 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/83ydUWSUjMzkmxe86.     

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

 

Posljednje ažuriranje: 19.12.22, 14:59


Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (NPOO.C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje

  • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja

  • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

  • Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2

  • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Dodaju se sljedeći obrasci:

·       Obrazac 12. Proračun ušteda

·       Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom

·       Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

  

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 02.12.22, 19:08

Izmjena Priloga 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi


Sadržaj:

Ovim putem obavještavamo Vas da je Ministarstvo turizma i sporta 17. listopada 2022. godine izvršilo izmjenu Priloga 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi na način da je učitan ispravan dokument. Dokument je učitan pod nazivom Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1.Izmjena.

Posljednje ažuriranje: 17.10.22, 10:47