Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma - GRUPA 3

Kod poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01

Broj vaučera: 3

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 05.10.22, 10:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.03.23, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Pitanja i odgovori (138)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva u sklopu predmetne grupe je:

-        jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

-        rješavanje specifičnih izazova smanjenja otiska koji proizlazi iz turističke aktivnosti kao i ključnih izazova hrvatskog turizma;

-        jačanje multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo kroz povezivanje dionika u lancu vrijednosti turizma;

-        jačanje održivog turizma te zelena i digitalna tranzicija turizma;

-        smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima i razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu;

-        jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 3. je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Područja istraživanja, razvoja i inovacija za koja je prepoznata potreba u savjetovanju s dionicima, a u skladu s dokumentom Transition Pathway for Tourism Europske komisije su:

1. KRUŽNI TURIZAM

2. MJERENJE I SMANJIVANJE EKOLOŠKOG OTISKA

3. ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE U POGLEDU TEHNOLOGIJA I DIGITALNIH USLUGA

Specifični izazovi kojima se kroz istraživačko razvojne aktivnosti može doprinijeti su:

1. Održiva mobilnost – smanjenje stakleničkih plinova koja proizlaze iz prijevoza posjetitelja u skladu s ciljevima Europskog zakona o klimi;

2. Kružnost turističkih usluga – razvoj uporabe lokalno nabavljenih sastojaka s niskim ekološkim otiskom radi smanjenja učinaka prehrambenih usluga na okoliš,

te drugi ključni izazovi hrvatskog turizma.

Ukupna bespovratna sredstva: 23.890.105,51 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 265.445,62 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.787.178,98 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Popis svih ugovorenih projekata po pozivu ˝Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma˝ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01) GRUPA 3, na dan 10.7. 2024. godine


Sadržaj:

Popis svih ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I2.01) GRUPA 3 - Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma na dan 10.7.2024. godine

Posljednje ažuriranje: 10.07.24, 14:42


PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJAVA


Sadržaj:

Podsjećamo kako je rok za podnošenje projektnih prijava 1. ožujka do 12.00 sati, stoga je važno voditi računa o tome da su osigurani tehnički preduvjeti (npr. brzina internetske veze) za podnošenje projektne prijave kako ne bi došlo do prekida/poteškoća prilikom podnošenja istih. Također skrećemo pozornost da je potrebno osigurati dovoljan vremenski period za prijavu, pritom uzevši u obzir zadane rokove.

Ministarstvo turizma i sporta kao nadležno tijelo ne odgovara po bilo kojoj osnovi u odnosu na svako postupanje ili propuštanje postupanja prijavitelja koje bi zbog opisanih okolnosti dovelo do potencijalne nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca ili nemogućnosti pravovremenog podnošenja Prijavnog obrasca, ili nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca u punom opsegu, odnosno za bilo koju štetu ili izgubljenu korist koja bi potencijalno prijavitelju nastala.

Posljednje ažuriranje: 28.02.23, 13:51

Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca (SAŽETAK PRORAČUNA)


Sadržaj:

U sustavu eNPOO je napravljena dodatna tehnička izmjena za prijavitelje Organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ). U prijavnom obrascu u kartici Sažetak proračuna dodana je još jedna dodatna kategorija za aktivnosti koji se financiraju iz potpora za projekte istraživanja i razvoja za OIŠZ:

 

 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja – Eksperimentalni razvoj OIŠZ 80%.

 

Tehnička izmjena je napravljena zbog različitog maksimalnog intenziteta potpore za eksperimentalni razvoj za OIŠZ i ostale prijavitelje.

Posljednje ažuriranje: 22.02.23, 15:17

Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca


Sadržaj:

1.  UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA (SAŽETAK PRORAČUNA)

U sustavu eNPOO su napravljene tehničke izmjene koje omogućuju u prijavnom obrascu u kartici Sažetak proračuna unos aktivnosti s različitim intenzitetima koje se financiraju kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja:

 

Potpore za projekte istraživanja i razvoja (maksimalni intenzitet potpore):

Potpore za projekte istraživanja i razvoja - Industrijsko istraživanje 80%

Potpore za projekte istraživanja i razvoja - Eksperimentalni razvoj 60%

Potpore za projekte istraživanja i razvoja - Potpore za studije izvedivosti 70%

Potpore za projekte istraživanja i razvoja - Trošak plaća postojećih zaposlenih osoba u OIŠZ 0%

Potpore za projekt istraživanja i razvoja  - Trošak plaća novozaposlenih osoba u OIŠZ 100%.

 

2.  UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA 3. Skupna izjava prijavitelja

U Obrascu 3. dio 2. Udio javnih tijela u poduzeću prijavitelja nije primjenjiv za prijavitelje čije poduzeće spada u kategoriju velikih poduzeća te isti nije potrebno ispunjavati.

 

3.  UPUTA ZA UNOS PODATAKA O INOZEMNIM PARTNERIMA

Prilikom unosa podataka o Partneru, u kartici Osnovne informacije, u dijelu Prijavitelji, partneri, ciljne skupine omogućen je ručni unos podataka o partnerima koji nemaju sjedište, poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

 

 

Posljednje ažuriranje: 21.02.23, 18:35

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (NPOO.C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

S obzirom da je 2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. u okviru koje je u Poziv, za Grupu 1, dodan Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije te su uvedene značajne izmjene u Obrascu 12. Proračun ušteda,  Obrascu 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH i Obrascu 14. Izjava ovlaštenog projektanta, kao i da su na pojedine stavke Uputa za prijavitelje te prije navedene obrasce naknadno kroz pitanja za pojašnjenjem zatražena dodatna tumačenja pojedinih stavki, potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dodatno vrijeme za prilagodbu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje_3. izmjena

 • Obrazac 3.1. Skupna izjava za partnera poduzetnika_3. izmjena

 • Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava_3. izmjene.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 20.01.23, 22:25

Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - GRUPA 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“  - GRUPA 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

 

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 5.1. Investicijska studija

Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 12.01.23, 15:11

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (C1.6. R1-I2.01) održat će se u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 12. prosinca 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice: 3 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/83ydUWSUjMzkmxe86.     

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

 

Posljednje ažuriranje: 19.12.22, 15:00


Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (NPOO.C1.6. R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja

 • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 02.12.22, 19:05