Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.03

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 08.11.22, 17:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 08.11.22, 17:30

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.11.22, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i posljedično smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a potiče se i provođenje ESCO modela, kao i tržište energetskih usluga te pristup tom tržištu malim i srednjim poduzetnicima.

 

Provedbom aktivnosti obnovit će se najmanje 208.000 m² građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.


Predmet ovog poziva

Predmet Poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine.

U okviru svog djelovanja APN provodi energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) te je zadužen za provedbu postupka javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti APN da u njihovo ime i račun provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu.

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

Ukupna bespovratna sredstva: 66.360.702,10 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.360.702,10 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.360.702,10 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Pregled potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 250.000.000,00 kn za projekt „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“ (NPOO.C6.1.R1-I1.03.0001) sklopljen je dana 28. prosinca 2022. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u sklopu Poziva Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (NPOO.C6.1.R1-I1.03).

 

Bespovratna sredstava namijenjena su energetskoj obnovi zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine ETC, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Projektom će se obnoviti najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada.

 

„Pregled potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete pogledati u priloženom PDF dokumentu.

Posljednje ažuriranje: 29.12.22, 15:54


Obavijest o zatvaranju Poziva


Sadržaj:

Zagreb, 29. studenoga 2022. – Istekom roka za podnošenje projektnog prijedloga zatvoren je Poziv Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (NPOO.C6.1.R1-I1.03).

 

Prijavitelj će biti obaviješten o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.

Posljednje ažuriranje: 29.11.22, 08:49