Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv Kliničkom bolničkom centru Zagreb na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb

Kod poziva: NPOO.C5.1.R4-I6.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status:

Datum objave: 03.11.22, 12:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.09.24, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Investicija C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb ima za cilj smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano će se smanjiti negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta  značajno će se smanjiti troškovi zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećati higijenske kvalitete, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjit će se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš i rizici koji proizlaze iz transporta zaraznog otpada.


Predmet ovog poziva

KBC Zagreb godišnje zbrinjava oko 680.000 kg nereciklabilnog zaraznog medicinskog otpada, a troškovi zbrinjavanja iznose oko 5 milijuna kuna godišnje. Prema prijedlozima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), medicinski otpad trebao bi se obrađivati na mjestu ili u krugu ustanove gdje je nastao, u cilju sprječavanja mogućnosti nastanka neželjenih incidenata tijekom prijevoza i prijenosa istog.

 

Nereciklabilni zarazni medicinski otpad je otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog

svojeg tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi koji su im izloženi – kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrijebljen pri kirurškim zahvatima, previjanju rana i obdukcijama, otpad iz odjela za izolaciju bolesnika, otpad iz odjela za dijalizu,

sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu, te otpad koji je došao u dodir s pokusnim životinjama kojima je inokuliran zarazni materijal, itd. Adekvatnim zbrinjavanjem – energetskom oporabom istog spriječit će se mogućnosti potencijalnog širenja zaraze i infekcija u krugu zdravstvene ustanove, a istodobno smanjiti preuzimanje toplinske energije iz sustava HEP Toplinarstva koje vrši opskrbu.

Ukupna bespovratna sredstva: 3.671.909,22 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.671.909,22 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Treća izmjena poziva


Sadržaj:

Dana 14.12.2023. godine, Ministarstvo zdravstva objavilo je Treću izmjenu poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb.

Izmjene su označene žuto.

Posljednje ažuriranje: 14.12.23, 11:08

Druga izmjena poziva


Sadržaj:

Dana 28.04.2023. godine, Ministarstvo zdravstva objavilo je Drugu izmjenu poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb.

Izmjene su označene žuto.

Posljednje ažuriranje: 14.12.23, 11:07

Prva izmjena Poziva


Sadržaj:

Dana 02.01.2023. godine, Ministarstvo zdravstva objavilo je Prvu izmjenu poziva na dostavu projektnih prijedloga za investiciju C5.1. R4-I6 Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb.

 

Izmjene su označene žuto.

Posljednje ažuriranje: 02.01.23, 14:54