Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.03

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 09.12.22, 15:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 09.12.22, 16:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.22, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje investicije Mjerni uređaji na vodozahvatima kako bi se pridonijelo poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene i doprinosa načelu racionalnog korištenja voda.

Dostizanje ciljeva projekta mjeri se kvantitativno kroz pokazatelje zadane u NPOO-u. Kroz Operativni sporazum definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je financiranje investicije ''Mjerni uređaji na vodozahvatima''. Program razvoja javne vodoopskrbe u okviru NPOO-a, između ostalog, obuhvaća ulaganja koja će doprinijeti očuvanju vodnih resursa odnosno održivom korištenju voda kroz provedbu investicije ''Mjerni uređaji na vodozahvatima''. Instalacija i korištenje vodomjera na vodozahvatima imat će pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena što se očituje u boljem upravljanju vodama, odnosno kroz kontrolu zahvaćenih količina vode uspostavom telemetrijskog sustava pridonijet će se kontroli gubitaka i racionalnom korištenju vodnih resursa.

Ukupna bespovratna sredstva: 8.494.259,74 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.494.259,74 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ustanove

Sažetak

Sažetak poziva

 

 

 „Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

 

1.         Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

 

Ovim Pozivom dodjeljuju se bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za „Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima“ kako bi se pridonijelo poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene i doprinosa načelu racionalnog korištenja voda.

Dostizanje ciljeva projekta mjeri se kvantitativno kroz pokazatelje zadane u NPOO-u. Kroz Operativni sporazum definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja.

 

2.         Ukupna raspoloživa sredstva i predviđeni intenzitet potpore

 

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 64.000.000 kn (8.494.259,74 EUR).

 Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih izdataka projekta bespovratnim sredstvima NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će osigurano od strane Hrvatskih voda.

 

3.         Prihvatljivi prijavitelji

 

Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se Hrvatskim vodama (pravna osoba za upravljanje vodama) kao unaprijed određenom prijavitelju  koji je utvrđen u prilogu Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene NPOO-a.

 Hrvatske vode, kao komisioni naručitelj, provode postupak nabave za investiciju Mjerni uređaji na vodozahvatima na području Hrvatske u ime i za račun javnih isporučitelja vodnih usluga na čijem se području (vodozahvatu) mjerni uređaj ugrađuje. 

 Hrvatske vode će sa javnim isporučiteljima vodnih usluga sklopiti ugovore o komisionom vođenju projekta kojim se uređuju međusobna prava i obveze radi provedbe investicije Mjerni uređaji na vodozahvatima.

 

4.         Prihvatljive aktivnosti

 

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje:

 

•             izrada izvedbenih projekata s pripadajućom dokumentacijom;

•             izrada geodetskih snimaka izvedenog stanja i projekata izvedenog stanja;

•             zamjena postojećih mjerača protoka;

•             izgradnja novih okana/rekonstrukcija postojećih okana i ugradnja novih mjerača protoka;

•             nabava i ugradnja komunikacijskih PLC uređaja;

•             nabava centralne platforme za prikupljanje, obradu, prezentaciju i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama vode

•             nabava i ugradnja pripadajuće opreme (elektro oprema, solarni paneli, baterije, fazonski komadi i armatura…)

 

Aktivnosti koje će se provoditi Projektom moraju biti opisane u smislu doprinosa klimatskim ciljevima NPOO-a te u skladu s principom ne nanosi značajnu štetu (DNSH).

 

Ostale prihvatljive aktivnosti:

 

•             Usluge nadzora nad izvođenjem radova tijekom provedbe projekta (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički, geodetski…)

•             Aktivnosti na provedbi mjera promidžbe i vidljivosti

 

5.         Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)

 

Poziv se provodi kroz postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 31. prosinca 2022. godine.

 Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eNPOO unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eNPOO. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Zaprimanjem projektnog prijedloga u sustavu eNPOO započinje postupak dodjele.

 Prije podnošenja projektnog prijedloga, prijavitelj dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelu državne uprave nadležnom za podkomponentu NPOO C1.3. - reformsku mjeru C1.3. R1 (NT) i Hrvatskom vodama kao Provedbenom tijelu (PT) dokumentaciju na prethodno mišljenje o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima dodjele bespovratnih sredstava te se po potrebi projektni prijedlog dorađuje. Dokumentacija se na prethodno mišljenje  dostavlja putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu: npoo-vk@mingor.hr.

Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnog prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.