Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 19.12.22, 15:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.12.22, 07:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“.

Ovaj poziv obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ulaganja u sustave javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija kojima se uz mjere za smanjenje gubitaka vode utječe i na racionalnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode (UPPV)  u okviru programske sastavnice NPOO-a: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.

Ukupna bespovratna sredstva: 314.903.538,52 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 314.903.538,52 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Izmjena ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Izmjenu ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“ inicijalno objavljenog 15.11.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Poziv_Male intervencije II..pdf (gov.hr)

 

Izmjena Poziva objavljena je na stranicama MINGOR-a i to pod kategorijom Javni pozivi i natječaji - Javni pozivi Ministarstva - Otvoreni Javni pozivi (https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390)

 

Izmjenom Poziva mijenja se sljedeće:

 

 • popis Korisnika bespovratnih sredstava:

  • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres

  • Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir

  • Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo

  • Našički vodovod d.o.o., Našice

  • Komunalije d.o.o., Đurđevac

  • Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski

  • Komrad d.o.o., Slatina

  • Vodne usluge d.o.o., Križevci

  • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

  • Ivkom d.d., Ivanec

  • Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb

  • Pragrande d.o.o., Pula“

  • Vodorad d.o.o., Đurđenovac

 

 • te se produljuje krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga na 31.12.2023.

 

Posljednje ažuriranje: 18.07.23, 14:24