Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Kod poziva: NPOO.C1.1.1.R6-I2.01

Kategorije

 • Sva pitanja (7)
 • Prihvatljivost prijavitelja (0)
 • Prihvatljivost projekta (1)
 • Prihvatljivost troškova (2)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (4)
 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 59nJ7bck DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.04.23, 13:49

  Poštovani,

   

  Filozofski fakultet u Rijeci planira prijaviti projekte na dva sljedeća poziva:

   

  1.      Razvojne istraživačke potpore, Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.06, (2 projekta)

  2.      Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka: NPOO C1.1.1. R6-I2) (1 projekt)

   

  U slučaju da prijave budu uspješne, a s obzirom da su pozivi različiti, bi li bilo moguće financirati tri projekta?

   

  Puno hvala unaprijed na vašem odgovoru.

   

  Srdačno,

   

  Prof. dr. sc. Luca Malatesti

  Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

  Filozofski fakultet u Rijeci

  Sveučilište u Rijeci

   

  Poštovani,

   

  Kako stoji u točki 1.6. UzP-a zabranjeno je dvostruko financiranje. Načelo zabrane dvostrukog financiranja podrazumijeva da se treba izbjegavati dvostruko financiranje istih troškova iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora.

  DATUM ODGOVORA: 18.04.23, 14:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 59WRdXNt DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10.03.23, 13:28

  Poštovani,

  Ljubazno Vas molimo odgovore na sljedeća pitanja:

  • U slučaju Prijavitelja koji je fakultet, mogu li se postojeći djelatnici financirati kroz bespovratna sredstva, ili njihov trošak rada predstavlja vlastito učešće fakulteta? Ako su navedeni troškovi obuhvaćeni potporom, a Prijavitelj nije u sustavu PDV-a za koji iznos je potrebno dostaviti dokaz o zatvaranju financijske konstrukcije?

  • Budući da u UzP nije navedeno, na koji način se računa trošak rada zaposlenika koji će raditi na projektu? Dobiva li se izračun temeljem 12 isplatnih lista djelatnika?

  Unaprijed hvala.

  Srdačan pozdrav,

  Poštovana,

   

  1. Plaća osoblja/izravni troškovi osoblja prijavitelja ili partnera koji će provoditi aktivnosti se sufinancira do 100%.

   

  Kako je navedeno u točki 1.6. UzP-a: Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

  ·         sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava; i

  ·         sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.

  Dodatno, napominjemo kako nadoknadivi PDV nije prihvatljiv trošak.

   

  2. Trošak osoblja obuhvaća bruto 2 plaću (uključuje obvezne doprinose iz plaće, porez i prirez te obvezne doprinose na plaću) zaposlenih i novozaposlenih prijavitelja/ partnera koji će raditi na provedbi projektnih aktivnosti.

  DATUM ODGOVORA: 16.03.23, 12:14

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 59NCVGWK DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 22.02.23, 10:05

  Poštovani,

  ljubazno Vas molimo da ispravite status Udruge, jer je navedeno da smo "Predsjednik Republike Hrvatske", a treba biti navedeno da smo neprofitna udruga.

  Hvala unaprijed

  Poštovana,

  ovim putem skrećem pažnju da se prijave ne podnose putem sustava eNPOO-a već isključivo na e-mail adresu npoo@aem.hr, a kako je navedeno u Uputama za prijavitelje. Slijedom navedenoga u ovom sustavu se ne ispunjava ništa.

  S poštovanjem,

  Nives Zvonarić

  DATUM ODGOVORA: 24.02.23, 13:07

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 597YLfau DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.03.23, 10:20

  Poštovani, je li prihvatljiv trošak usluge upravljanja projektom i administracije, odnosno nabava usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom?

  Poštovana,

  sukladno točki 2.12. UzP-a prihvatljive kategorije troškova su, između ostalih: troškovi vanjskih usluga koji obuhvaćaju:

  - savjetodavne usluge;

  - usluge prevođenja;

  - usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije;

  - usluga vrednovanja projektnih aktivnosti ako je predviđeno projektom;

  - naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene pravnim osobama;

  - naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene fizičkim osobama u vrijednosti od 26.544,56 EUR ili više, bez poreza na dodanu vrijednost.

   

  Napominjemo, u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/ partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova, te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod postupka dodjele kako je opisan u Uputama za prijavitelje. Prijavitelj je odgovoran za pripremu cjelokupnog projektnog prijedloga (uključivši planirani proračun) kao i raspisa potrebnih aktivnosti i troškova za provedbu istih te nadležno tijelo nije u mogućnosti znati što sve prijavitelj smatra potrebnim za izvršenje projekta.

  DATUM ODGOVORA: 31.03.23, 08:07

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 59Fs5xUx DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 22.03.23, 13:16

  Poštovani,

  Ljubazno Vas molimo odgovor na pitanje hoće li se objaviti izmjena Izjava i Obrazaca koji čine osnovnu dokumentaciju Poziva?

  Naime većina izjava je automatski datirana na 2022. godinu, a i sama izjava o korištenim potporama traži unos primljenih potpora za 2020, 2021 i 2022. godinu iako se projektni prijedlog podnosi u 2023. godini.

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Lp,

  Poštovana,

  nema potrebe za našim izmjenama budući da su objavljeni obrasci u word verziji koji sami navodite mjesec i godinu.

  DATUM ODGOVORA: 23.03.23, 13:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 595KQr87 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.03.23, 10:33

  Poštovani, Prijavni obrazac u sustavu fondoviEU u pojedinim dijelovima nije prilagođen predmetnom Pozivu nego je preuzet iz prethodnih velikih poziva za poduzeća koja imaju i infrastrukturnu komponentnu projekta. Molimo informaciju hoće li se isti prilagoditi, a ukoliko neće, molimo upute što upisati u npr. sljedećim dijelovima: financijska i ekonomska analiza (Financijski povrat investicije (FNPV© i FRR©)), analiza izvedivosti i opcija, tehnička/tehnološka analiza (građevinsko-arhitektonski koncept).

  Zahvaljujemo na odgovoru.

  Poštovani,

  sukladno Uputama za prijavitelje i objavljenim obavijestima prijave se podnose isključivo Agenciji za elektroničke medije, a ne putem sustava fondovaEU. Svi obrasci i upute objavljeni su na poveznici https://www.aem.hr/blog/2022/12/30/objavljen-javni-poziv-za-uspostavu-sustava-provjere-tocnosti-informacija/

  DATUM ODGOVORA: 23.03.23, 13:37

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.4. 59355S0b DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.03.23, 14:30

  Poštovani/a,

  molim za odgovor na pitanje u vezi prihvatljivog broja projektnih prijedloga po prijavitelju, točnije u vezi prihvatljivog broja odobrenih projekata po instituciji/pravnoj osobi.

  Sukladno točki 2.6. UzP, navedeno je da Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za odobreni projekt. Molim za pojašnjenje ove tvrdnje.

  Znači li navedeno da se jednoj pravnoj osobi ne može odobriti više od jednog projekta bez obzira je li u svojstvu Prijavitelja ili Partnera?
  Ili pak jedna pravna osoba može biti Prijavitelj na jednom projektu, a Partner na drugom?

  Naglašavam kako se pitanje odnosi na odobrenje/provedbu projekata, iz UzP-a je jasno da se može podnijeti više prijava, bez obzira na svojstvo (Prijavitelj ili Partner).

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  Lijep pozdrav.

  Poštovani,

  sukladno točki 2.6. UzP-a Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za odobreni projekt. Dozvoljeno je samo jedno odobrenje projekta, odnosno jedan sklopljeni ugovor, pri čemu Poziv isključuje mogućnost dvostruke uloge – one prijavitelja po jednom projektnom prijedlogu i jednom sklopljenom ugovoru, te one partnerske u drugom projektnom prijedlogu i drugom sklopljenom ugovoru.

  Prijavitelj (s partnerom, više njih i/ili pridruženim partnerom) može podnijeti više projektnih prijedloga, no temeljem bodovanja, ugovor se sklapa za provedbu samo jednog projekta. Također, određena organizacija partnerom u nekom projektu može biti samo jednom.

  Konačno, točkom 4.1. UzP, nakon rangiranja prijava, izvršiti će se provjera prijavitelja i projektnih partnera kako bi se utvrdilo sudjelovanje istog subjekta u više prijava. U slučaju da se utvrde projektne prijave u kojima sudjeluje isti subjekt, sredstva će se dodijeliti onoj projektnoj prijavi koja ostvari više bodova neovisno o ulozi u kojoj se nalazi subjekt koji se pojavljuje više puta.

  Lijep pozdrav

  DATUM ODGOVORA: 04.04.23, 11:41


1-7 od 7 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.