Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status:

Datum objave: 14.04.22, 13:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.22, 13:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.24, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Ulaganja predviđena kroz NPOO moraju biti usmjerena doprinosu očuvanja vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, s naglaskom na zadane pokazatelje NPOO i usklađenost s propisima EU o zaštiti okoliša (pogotovo vodnih resursa, posebice usklađenost s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda).


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ukupna bespovratna sredstva: 437.722.808,42 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 437.722.808,42 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Treća Izmjena trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Treću Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 14.4.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Poziv_Male intervencije II..pdf (gov.hr)

 

Treća Izmjena Poziva objavljena je na stranicama MINGOR-a i to pod kategorijom Javni pozivi i natječaji - Javni pozivi Ministarstva - Otvoreni Javni pozivi (https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390)

 

Izmjene Poziva se odnose na sljedeće:

 

• Iznos bespovratnih sredstava

 

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva povećava se za iznos od 305 mil EUR te sad iznosi 437.722.808,42 EUR (3.298.022.500,04 HRK). Bespovratna sredstva dodjeljivat će se kao i do sada putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv.

 

• Upute za prijavitelje su izmijenjene u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost projekta na način da su dana dodatna pojašnjenja vezano za dokazivanje doprinosa projekta klimatskim ciljevima

 

Posljednje ažuriranje: 18.07.23, 14:22


Objavljena Izmjena trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru NPOO 2021.- 2026.“


Sadržaj:

Ovim putem Vas obavještavamo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 14.4.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Poziv_Male intervencije II..pdf (gov.hr)


Izmjene Poziva odnose se na sljedeće: 

  • Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


             Inicijalni Poziv je otvoren do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava u okviru ovog Poziva
             (1.000.000.000,00 HRK)  ili maksimalno do 30. 09. 2022. godine.
             S obzirom da financijska omotnica još uvijek nije iscrpljena, Poziv je produljen do 31. 12. 2022. 
 

  • Dokumentacija za prijavu projekta

   U odnosu na dokumentaciju za prijavu projekta koja je propisana u inicijalnom Pozivu, nije potrebna sljedeća dokumentacija:

  • Obrazac skupne Izjave prijavitelja

  • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera

 

Izmjena navedenog Poziva  je objavljena 27.9.2022. na sljedećoj poveznici :

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

 

S poštovanjem,

 

Posljednje ažuriranje: 28.09.22, 10:57