Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

C1.4. R2-I7 Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava

Kod poziva: NPOO.C1.4.R2-I7.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 24.01.23, 12:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.01.23, 08:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.24, 12:30

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Ciljevi ovog Poziva su:

 

  1. Podizanje razine kvalitete usluge boljom informiranošću korisnika usluge i na taj način dobiti veće zadovoljstvo istih te krajnji cilj jest stvaranje lojalnog putnika,

  2. Smanjenje broja reklamacija i žalbi,

  3. Promoviranje i ojačanje online kanale prodaje,

  4. Smanjenje pritiska na blagajne,

  5. Omogućavanje brže i jednostavnije kupnje prijevozne isprave,

  6. Povećanje broja prodanih karata

  7. Smanjenje gužvi na blagajnama.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju HŽ Putnički prijevoz, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb (dalje u tekstu HŽPP) za nabavu i implementaciju:

1. WiFi u vlakove HŽPP-a

2. Modernizacije voznog parka HŽPP ugradnjom GPS sustava,

3. Usklađenja s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog centra sustava prodaje,

4. Novi sustav za prodaju karata

Ukupna bespovratna sredstva: 6.397.239,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.397.239,37 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Trgovačko društvo

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva :

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju HŽ Putnički prijevoz, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb (dalje u tekstu HŽPP) za nabavu i implementaciju:

1. WiFi u 29 vlakova

2. Unaprjeđenja online prodajnog sustava karata,

3. Modernizacije prodajnog kanala „Mobilni terminali“,

4. Modernizacije voznog parka HŽPP ugradnjom GPS sustava,

5. Usklađenja s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog sustava prodaje,

6. Nadogradnje sustava prodaje karata u vlaku i informiranja putnika

Ciljevi ovog Poziva su:

1. Podizanje razine kvalitete usluge boljom informiranošću korisnika usluge i na taj način dobiti veće zadovoljstvo istih te krajnji cilj jest stvaranje lojalnog putnika,

2. Smanjenje broja reklamacija i žalbi,

3. Promoviranje i ojačanje online kanale prodaje,

4. Smanjenje pritiska na blagajne,

5. Omogućavanje brže i jednostavnije kupnje prijevozne isprave,

6. Povećanje broja prodanih karata,

7. Smanjenje gužvi na blagajnama.

2. Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 6.397.239,37 EUR.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za projekt „C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom“ mogući je samo jedan prijavitelj: HŽPP.

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Nabava i instaliranje WI-FI u vlakove

2. Unaprjeđenje online prodajnog sustava karata,

3. Modernizacija prodajnog kanala „Mobilni terminali“,

4. Modernizacija voznog parka HŽPP ugradnjom GPS sustava,

5. Usklađenje s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog sustava prodaje,

6. Nadogradnja sustava prodaje karata u vlaku i informiranja putnika

7. Promidžba i vidljivost

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele u modalitetu trajnog poziva.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. lipnja 2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.