Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi

Kod poziva: NPOO.C1.4.R2-I3.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 05.04.23, 15:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 06.04.23, 08:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog Poziva je rješavanje uskih grla na željezničkoj mreži Hrvatske te značajno povećanje brzine prometovanja, povećanje sigurnosti željezničkog prometa i poboljšanje željezničke mreže sukladno EU direktivama te TSI-evima.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu HŽI) kojim se planira ukloniti najmanje 5 (pet) a najviše 12 uskih grla na dionicama željezničke infrastrukture s trenutačnim ograničenjem brzine od 60 km/h.

Popis uskih grla koja su predmet Poziva:

1.      Vijadukt Držićeva-Harambašićeva;

2.      Most Sava-Jakuševac;

3.      Dionica Sisak-Greda, rekonstrukcija 4 mosta;

4.      Izgradnja propusta Brdovec;

5.      Rekonstrukcija usjeka na dionicama Karlovac-Rijeka i Oštarije-Knin-Split (28 usjeka);

6.      Zamjena mosta Kolski put (sveobuhvatna mreža) u km 222+734, pruga Oštarije – Knin – Split, zamjena mosta „Kambelovac“ (sveobuhvatna mreža) u km 311+893, pruga Oštarije – Knin – Split;

7.      Zamjena postojećeg željezničkog čeličnog mosta novim AB mostom u km 50+188 na pruzi L 205 Nova Kapela – Našice (nije dio TEN-T mreže);

8.      Izgradnja novog mosta kanal Moštanik u km 10+790, pruga Strizivojna – Vrpolje –Slavonski Šamac – DG (osnovna mreža);

9.      Izgradnja novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+910, pruga Varaždin – Dalj (nije dio TEN-T mreže);

10.  Zamjena postojećeg čeličnog mosta u km 442+224,80 Lužnica na ŽP M101 ZG GK-S Marof (osnovna mreža);

11.  Izgradnja novih mostova u 226+412, 281+282, pruge Novska Tovarnik DG (osnovna mreža);

12.  Uklanjanje mosta Lomnica (sveobuhvatna mreža) u km 408 +947, pruge Novska – Sisak – GK Zagreb

Ukupna bespovratna sredstva: 19.908.421,26 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 19.908.421,26 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu HŽI) kojim se planira ukloniti najmanje 5 (pet) a najviše 12 uskih grla na dionicama željezničke infrastrukture s trenutačnim ograničenjem brzine od 60 km/h.

Popis uskih grla koja su predmet Poziva:

1. Vijadukt Držićeva-Harambašićeva (osnovna mreža, trenutačna brzina 50 km/h, planirana 100 km/h);

2. Most Sava-Jakuševac (osnovna mreža trenutačna brzina 20 km/h, planirana 80 km/h);

3. Dionica Sisak-Greda, rekonstrukcija 4 mosta (sveobuhvatna mreža, trenutačna brzina 60 km/h, planirana 140 km/h);

4. Izgradnja propusta Brdovec (osnovna mreža, trenutačna brzina 60 km/h, planirana 120 km/h);

5. Rekonstrukcija usjeka na dionicama Karlovac-Rijeka (osnovna mreža, trenutačna brzina 20 km/h, planirana 80 km/h) i Oštarije-Knin-Split (28 usjeka);

6. Zamjena mosta Kolski put (sveobuhvatna mreža) u km 222+734, pruga Oštarije – Knin – Split, zamjena mosta „Kambelovac“ (sveobuhvatna mreža) u km 311+893, pruga Oštarije – Knin – Split;

7. Zamjena postojećeg željezničkog čeličnog mosta novim AB mostom u km 50+188 na pruzi L 205 Nova Kapela – Našice (nije dio TEN-T mreže);

8. Izgradnja novog mosta kanal Moštanik u km 10+790, pruga Strizivojna – Vrpolje –Slavonski Šamac – DG (osnovna mreža);

9. Izgradnja novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+910, pruga Varaždin – Dalj (nije dio TEN-T mreže);

10. Zamjena postojećeg čeličnog mosta u km 442+224,80 Lužnica na ŽP M101 ZG GK-S Marof (osnovna mreža);

11. Izgradnja novih mostova u 226+412, 281+282, pruge Novska Tovarnik DG (osnovna mreža);

12. Uklanjanje mosta Lomnica (sveobuhvatna mreža) u km 408 +947, pruge Novska – Sisak – GK Zagreb

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog Poziva je rješavanje uskih grla na željezničkoj mreži Hrvatske te značajno povećanje brzine prometovanja, povećanje sigurnosti željezničkog prometa i poboljšanje željezničke mreže sukladno EU direktivama te TSI-evima.

2. Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 19.908.421,26 EUR.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za projekt „C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi“ mogući je samo jedan prijavitelj: HŽI.

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Izvođenje radova na uklanjanju „uskih grla“ navedenih poimenice u točki 1. Sažetka.

Izvođenje radova uključuju radove na rekonstrukciji usjeka, te radove na rekonstrukciji, uklanjanju, zamjeni postojećih i izgradnji novih mostova, propusta i nadvožnjaka na mreži pruga

2. Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor

(Koordinator zaštite na radu, kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)

3. Promidžba i vidljivost

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. lipnja 2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 24.595.080,96 Eura za projekt "Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi" iz poziva „NPOO.CC1.4. R2-I3.01 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi" sklopljen je dana 04. listopada 2023. godine s korisnikom bespovratnih sredstava HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb.

Projektom je obuhvaćena uklanjanje najmanje 5 (pet) a najviše 12 uskih grla na dionicama željezničke infrastrukture s trenutačnim ograničenjem brzine od 60 km/h.

Posljednje ažuriranje: 16.10.23, 08:36