Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar

Kod poziva: NPOO.C1.4.R5-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 12.05.23, 08:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.05.23, 08:30

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.09.23, 16:30

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog projekta je zamijeniti postojeći sustav prihvata i otpreme zrakoplova te osigurati ekološki prihvatljiv sustav napajanja zrakoplova i opreme iz obnovljivih izvora energije sa krajnjim ciljem smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Zračnoj luci Zadar d.o.o., kojim se planira modernizacija prihvata i otpreme zrakoplova. Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji stajanki za zrakoplove bez povećanja broja parkirališnih mjesta za zrakoplove, ugradnji i nabavi potrebne opreme, za nabavu vozila koje umjesto pogona na dizel koriste pogon na električnu struju te za izgradnju foto naponske elektrane snage 610 KW.

Ukupna bespovratna sredstva: 9.279.967,08 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.279.967,08 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Veliki poduzetnici

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Zračnoj luci Zadar d.o.o., kojim se planira modernizacija prihvata i otpreme zrakoplova. Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu se koristiti za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji stajanki za zrakoplove bez povećanja broja parkirališnih mjesta za zrakoplove, ugradnji i nabavi potrebne opreme, za nabavu vozila koje umjesto pogona na dizel koriste pogon na električnu struju te za izgradnju foto naponske elektrane snage 610 KW.

Cilj ovog projekta je zamijeniti postojeći sustav prihvata i otpreme zrakoplova te osigurati ekološki prihvatljiv sustav napajanja zrakoplova i opreme iz obnovljivih izvora energije sa krajnjim ciljem smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš.

2. Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 9.279.967,08 EUR.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je prikazan u tablici 1.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;

2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Osnivači i članovi društva Zračne luke Zadar d.o.o., su Republika Hrvatska i jedinice lokalne i regionalne samouprave (Zadarska županija, Grad Zadar, Općina Zemunik donji) te se, prethodno navedeno pravilo da sredstva ne smiju biti osigurana iz drugog javnog izvora, u ovom slučaju ne primjenjuje.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjena plana za oporavak i otpornost Hrvatske iz srpnja 2021 godine za projekt „Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar“ jedini mogući prijavitelj je Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik Donji, Ulica I 2A.

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

a) Prihvatljive aktivnosti koje uključuju državne potpore za regionalne zračne luke iz članka 56.a Uredbe 651/2014;

1. Izrada studijske i projektne dokumentacije vezane uz aktivnosti 2. i 3.

2. Izvođenje radova i nabava opreme za implementaciju fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova u jednorednom sustavu pozicija na stajanki zrakoplova (isključivo bez povećanja broja parkirališnih mjesta za zrakoplove u odnosu na sadašnje stanje)

3. Nabava nove mobilne opreme isključivo na električni pogon za prihvat i otpremu zrakoplova kako bi se zamijenio dio opreme koja koristi dizel gorivo

4. Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor

(Koordinator zaštite na radu (tijekom projektiranja i građenja), kontrolna ispitivanja, projektantski nadzor, nadzor radova, geodetski nadzor, itd)

b) Prihvatljive aktivnosti koje uključuju državne potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. Uredbe 651/2014 iz stavka 1. podtočke b)

5. Izrada studijske i projektne dokumentacije vezane uz aktivnost 6.

6. Izvođenje radova i nabava opreme za izgradnju foto naponske elektrane snage 610 kW i povezivanja sa sustavom fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova u jednorednom sustavu pozicija

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 29. rujna 2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 29. rujna 2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 9.279.967,08 Eura za projekt "Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar" iz poziva „NPOO.C1.4.R4-I2.01 Modernizacija tramvajskog prometa" sklopljen je dana 31. kolovoza 2023. godine s korisnikom bespovratnih sredstava ZZračna luka Zadar d.o.o. , Ulica I, br. 2A, Zemunik Donji.

Projektom je obuhvaćena modernizacija prihvata i otpreme zrakoplova. Izgradnja i dogradnja stajanki za zrakoplove bez povećanja broja parkirališnih mjesta za zrakoplove, ugradnja i nabava potrebne opreme, nabava vozila koje umjesto pogona na dizel koriste pogon na električnu struju te izgradnja foto naponske elektrane snage 610 KW.

Posljednje ažuriranje: 16.10.23, 10:13