Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Obustavljen

Kategorije

 • Sva pitanja (19)
 • Prihvatljivost prijavitelja (2)
 • Prihvatljivost projekta (0)
 • Prihvatljivost troškova (2)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (15)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 824r5VAj DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.06.23, 09:14

  Poštovani, jesu li obrti prihvatljivi prijavitelji za ovaj natječaj?

  Obrti nisu isključeni ukoliko imaju najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera naveden u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1. Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 13:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 82csYr4p DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 10:53

  Poštovani,

  molimo pojašnjenje vezano uz početak provedbe projekta.

  Naime, u UzP, točka 5.2. navedeno je: Provedba projekta ne smije započeti prije izdavanja vaučera.

  U poglavlju 2.7. Prihvatljivost projekta, točka 4. navedeno je: Provedba projekta nije započela niti završila prije izdavanja vaučera.

  Dok u pojmovniku pod Početak provedbe projekta stoji: Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora.

  Molimo nedvosmisleno tumačenje početka projekta, može li se početi s projektom nakon predaje projektnog prijedloga (sukladno definiciji u pojmovniku) ili provedba projekta može početi tek po izdanom vaučeru (donesenom odlukom o dodjeli vaučera), sukladno tekstu UzP?

  Unaprijed hvala.

  lp,

  Sukladno točki 5.2. UzP-a, provedba projekta po ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga ne smije započeti prije izdavanja vaučera.

  DATUM ODGOVORA: 16.06.23, 13:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 82m47nqN DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 11:08

  Poštovani,

  prilikom unosa Pokazatelja u sustav, u slučaju Vaučera za dijagnostiku kibernetičke otpornosti, sustav ne nudi odabir Pokazatelja: Broj nabavljenih / razvijenih digitalnih usluga temeljem izdanog vaučera.

  Znači li navedeno da pokazatelj nije primjenjiv za tu vrstu vaučera?

  Hvala.

  lp,

  Točno, za vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti navedeni pokazatelj nije primjenjiv.

  DATUM ODGOVORA: 16.06.23, 10:02

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 82tsgc4C DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.11.23, 14:46

  Poštovani,

  uputam za prijavitelja točka 2.5. navedeno je ,,Nakon što mu je izdan vaučer za jednu namjenu, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog kojim može zatražiti drugu vrstu vaučera u odnosu na onu koja mu je već dijeljena"

  Je li to znači da ako prijavitelj se prijavujo na javni natječaj za Vaučer Složena digitalna rješenja u prvom roku, dobio je obavjest da se nalzai na prijoritetnoj listi, dostavio sve potrebno uključujući u Ugovor o IBAN-u, no vaučer mu nije dostavljen od strane Ministarstva, ne može se prijaviti na ovom drugom roku, na Vaučer kibernetičke sigurnosti na primjer, sve dok ne dobije Vaučer?

  Smatramo da je prijavitelju je oduzetno pravo na prijavu neopravdano, pa molimo ili za izmjenu ovog uvjeta, ili izdavanje vačuera za prvi krug čim prije.

  Unaprijed hvala

  Prijavitelji koji su dobili obavijest da je njihova prijava prihvaćena mogu putem adrese upiti-npoo@mingor.hr provjeriti status izdavanja vaučera.

  Mogućnost nove prijave bi trebala biti omogućena. Ukoliko nije molimo da se javite tehničkoj podršci sustava eNPOO.

  DATUM ODGOVORA: 28.11.23, 13:58

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 82EPwtHs DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.06.23, 12:03

  Poštovani,

  u uputama za prijavitelje kod Vaučera za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) na str.26 navedena je napomena: prilikom pružanje usluge iz područja dijagnostike kibernetičke sigurnosti pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge.

  znači li to da ponuda mora uključivati sve ove navedene usluge:

  1. provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka,

  1. provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća.

  2. analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava

  3. generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl.

  4. edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata?

  odnosno, pitanje je, može li prijavitelj zatražiti samo neke od usluga?

  hvala na odgovoru

  Kako je navedeno na str. 26 UzP-a, prilikom pružanje usluge iz područja dijagnostike kibernetičke sigurnosti pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:15

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 82aBaR7j DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.06.23, 09:25

  Je li u skupnu izjavu potrebno upisati i inozemna poduzeća i obrte kao povezana poduzeća?

  Potrebno je unijeti sva povezana poduzeća koja su (uzlazno ili silazno, direktno ili indirektno) u odnosu s prijaviteljem, uključujući i inozemna poduzeća.

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 13:31

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 822L1CmY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 15:29

  Poštovani,

  kao obvezna dokumentacija navodi se Ispis objedinjenog obrasca JOPPD. Zanima nas je li prihvatljivo dostaviti "Uvid u obrazac JOPPD - stranica A i B, za OIB: ____, na dan: _____" ili se mora dostaviti "Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ___" sa ili bez potvrde zaprimanja obrasca?

  Potrebno je dostaviti Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, stranicu A i B, s potvrdom zaprimanja obrasca, koji nije stariji od 45 kalendarskih dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 19:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.4. 827pQXsl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.06.23, 09:20

  Spadaju li obrti pod povezana poduzeća?

  Da.

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 19:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.5. 82UfCBNl DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.06.23, 09:30

  Moraju li inozemna partnerska ili povezana poduzeća popunjavati Obrazac 3. tj. izjavu o korištenim potporama?

  Partnerska ili povezana poduzeća koja čine jednog (jedinstvenog) poduzetnika popunjavaju Obrazac 3. ukoliko im je potpora male vrijednosti dodijeljena u Republici Hrvatskoj. Ukoliko im je potpora male vrijednosti dodijeljena u nekoj drugoj državi članici, za takve potpore ne trebaju dostavljati Obrazac 3.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:14

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.6. 82BjyT8M DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.06.23, 08:09

  Poštovani,

  je li obavezno u sklopu projektne prijave dostaviti i Potvrdu porezne za odabranog pružatelja usluge? Ako da, s kojim datumom?

  Potvrda porezne uprave pružatelja usluge nije dio obvezne dokumentacije projektnog prijedloga, no preporučujemo dostaviti istu kad god je to moguće radi brže procjene projektnog prijedloga. Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 (trideset) dana prije izdavanja ponude za izvršenje usluge.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:15


1-10 od 19 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.