Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Obustavljen

Kategorije

 • Sva pitanja (51)
 • Prihvatljivost prijavitelja (10)
 • Prihvatljivost projekta (8)
 • Prihvatljivost troškova (13)
 • Prihvatljivost aktivnosti (11)
 • Ostalo (9)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 83IUEnLg DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 14.06.23, 12:34

  Poštovani,
  Da li je postojanje poslovne strategije preduvjet za dobivanje vaučera?

  Lp,

  Sukladno poglavlju 2.8., dijelu V., aktivnosti vaučera za složena digitalna rješenja trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije. Nastavno na navedeno, preduvjet za vaučer za složena digitalna rješenja je razvijena strategija digitalne transformacije ili poslovna strategija.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 83sl8Rh6 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 21:53

  Poštovani,

  budući je UzPom propisano kako prijavitelj smije tražiti potporu za dva vaučera, da li to ujedno znači da će podnositi dvije odvojene projektne prijave? Primjerice jednu projektnu prijavu za vaučer za složena rješenja i jednu odvojenu projektnu prijavu za vaučer za digitalni marketing ?

  Zahvaljujem!

  Kako je navedeno u poglavlju 2.5. UzP: Prijavitelj jednim projektnim prijedlogom može zatražiti samo jedan vaučer. U postupku dodjele prijavitelj može istovremeno imati samo jedan projektni prijedlog kojim traži dodjelu vaučera za usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga, a koje obuhvaćaju jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 83vAqv4R DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.06.23, 14:24

  Poštovani,

  je li u okviru ovoga vaučera prihvatljiva nabava i implementacija sljedećih softvera - TEKLA, SCIA te IDEASTATICA?

  Unaprijed zahvaljujemo!

  Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u poglavlju 2.8. UzP. Softveri ne moraju biti razvijeni "custom made".

  Nadležno tijelo u interesu jednakog postupanja nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju davanje prethodnog mišljenja, odnosno ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 83WxRM5A DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 10:16

  Poštovani,

  vezano uz poziv na dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju" Referentni broj: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01.

  Zanima nas da li je prihvatljiva nabava softwarea (ERP sustava) za tvrtku koja obavlja posao u vodnom gospodarstvu? Tvrtka obavlja poslove od osobitog značaja za upravljanje vodama.

  Hvala!


  Kako je navedeno u poglavlju 2.1 UzP, prihvatljivi prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014. Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u poglavlju 2.8. UzP.

  Nadležno tijelo u interesu jednakog postupanja nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju davanje prethodnog mišljenja, odnosno ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:43

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 83APoxgk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 21:27

  Poštovani,

  kao obvezni pokazatelj rezultata se navodi RCR02 Privatna ulaganja u iznosu JEDNAKOM javnoj potpori, gdje pokazatelj obuhvaća i neprihvatljiv dio troškova, uključujući PDV dok se pod intenzitet potpore navodi intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

  Jesu li prihvatljiva ulaganja prijavitelja 50% ili 40%?

  Kako je navedeno u opisu pokazatelja RCR02 Privatna ulaganja u iznosu jednakom javnoj potpori  pokazatelj se odnosi na „Ukupni privatni doprinos sufinanciranjem podržanih projekata gdje je oblik potpore bespovratna potpora. Pokazatelj također obuhvaća neprihvatljivi dio troškova projekta, uključujući PDV.“

  Kao početna vrijednost unosi se: 0

  Kao ciljana vrijednost unosi se: razlika između ukupne vrijednosti projekta (uključujući i neprihvatljive troškove) i traženog iznosa bespovratne potpore, izraženu u EUR.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:43

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 83x3sk5d DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 14.06.23, 14:18

  Poštovani,

  zanima me sljedeća točka kod kriterija isključivanja prijavitelja:

  '' Isključenje prijavitelja za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću.''

  Naime, javljam se iz srednjeg poduzeća koje se bavi obućarstvom. Ovdje u Hrvatskoj mi smo tvrtka kćer, a matična firma nalazi nam se u Austriji. Proizvedena obuća kod nas u Hrvatskoj se izvozi u našu matičnu firmu u Austriji. Da li to ima veze sa gore navedenom točkom, ili smo bez obzira na to potencijalni prijavitelji?

  Hvala i lijep pozdrav.

  Potpora se ne može dodijeliti ukoliko je izravno povezana s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću. To ne znači da se korisnik, koji je ujedno i izvoznik, ne može javiti na Poziv i ostvariti potporu za prihvatljive troškove i aktivnosti.

   

  Nadležno tijelo u interesu jednakog postupanja nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju davanje prethodnog mišljenja, odnosno ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 23.06.23, 17:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 83hqdDiW DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 08:01

  Poštovani,

  obzirom da projekti u djelatnosti trgovine tj. NKD-i 45,46 i 47 nisu prihvatljivi, a s druge strane kod prihvatljivih aktivnosti u pojedinim vaučerima navodite izradu i nadogradnju stranica za e-trgovinu nije molim pojašnjenje tko i koji projekti su u e-trgovini prihvatljivi? Konkretno mi smot rgovačkom poduzeće koje se bavi prodajom rezervnih dijelova i želimo nastaviti ulaganja u aktivnosti e-trgovine ( baze podataka, API povezivanje sa susatvima naših dobavljača, marketinške aktivnosti,...) te time popraviti naš izvozni potencijal i globalnu konkurentnost. Jesmo li prihvaltjivi prijavitelj je li naš projekt prihvatljiv.

  Unaprijed hvala, lp.

  Antonio Petković

  Santini d.o.o.

  U poglavlju 2.7. UzP-a navedene su neprihvatljive djelatnosti, u kojima se ne može odvijati projekt, između ostaloga i djelatnosti trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47).

  Svrha ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti korištenjem digitalnih tehnologija, što će u konačnici povećati prodaju njihovih proizvoda i usluga, a time i konkurentnost i otpornost poduzeća .

  Člankom 5. stavkom 1. Zakona o trgovini propisano je kako djelatnost trgovine uz trgovca mogu obavljati, između ostalog, i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kada svoje proizvode prodaju na malo.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:42

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 8370ZpMQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 22:49

  Poštovani,

  molim vas pojašnjenje da li ulaganje u nabavu licence za off the shelf softver (npr. Solidworks) je prihvatljiva aktivnost i trošak u sklopu Vaučera za složena digitalna rješenja?

  Molimo vas pojašnjenje da li softveri kao digitalna rješenja moraju biti isključivo razvijeni custom made softveri ili su prihvatljivi gotovi softveri?

  Ako su prihvatljivi gotovi softveri na koje se plaća mjesečna licenca, da li je prihvatljiv trošak licence u trajanju vaučera (12 mjeseci)?

  Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u poglavlju 2.8. UzP. Softveri ne moraju biti razvijeni "custom made".

  Molimo obratiti pažnju na odredbe navedene u poglavlju 2.9. UzP.

  Nadležno tijelo u interesu jednakog postupanja nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju davanje prethodnog mišljenja, odnosno ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:44

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 83U7RtY8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.06.23, 11:43

  Poštovani,

  u okviru Poziva navedeno je kako aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije, da se ranije izneseno smatra kao uvjet da poduzeće mora imati razvijenu strategiju digitalne transformacije kako bi se mogao prijaviti na Vaučer?

  Lijepi pozdrav.

  Točno. Aktivnosti projekta trebaju odražavati ciljeve i aktivnosti zacrtane strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno trebaju biti povezane s ciljevima i aktivnostima poduzeća sukladno poslovnoj strategiji.

  DATUM ODGOVORA: 09.06.23, 21:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 83XxaEQQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 13:01

  Poštovani, molim za informaciju za koji period je potrebno predati obrazac JOPPD? Tražili se za prethodni mjesec ili je potrebno zadnjih nekoliko mjeseci? Ako je potrebno za zadnjih nekoliko mjeseci molim napištie za koliko. Zahvaljujem.

  Kako je navedeno u točki 8. poglavlja 3.1. UzP , potrebno je dostaviti ispis objedinjenog obrasca JOPPD koji nije stariji od 45 kalendarskih dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 09.06.23, 21:11


1-10 od 51 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.