Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.05

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 28.07.23, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.10.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.12.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pitanja i odgovori (19)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,

B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.


Predmet ovog poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Znanstvenoistraživačke institucije
  • Građani

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST 25. kolovoza 2023. godine – Početna anketa


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, ispunjavanje početne ankete nužan je preduvjet za sudjelovanje u postupku dodjele. Prilog 10. sadrži indikativni sadržaj početne ankete te poveznicu putem koje joj je moguće pristupiti.

 

U slučaju da nakon podnošenja početne ankete prijavitelj ustanovi da su omaškom uneseni krivi podatci, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno na koji se dio ankete odnosi omaška te koji je točan i ispravan podatak. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja te ju priložiti kao dodatnu dokumentaciju projektnog prijedloga u sustavu eNPOO.

Posljednje ažuriranje: 25.08.23, 09:10

OBAVIJEST 22. kolovoza 2023. godine - Prihvatljivost prijavitelja - fizička osoba


Sadržaj:

Fizička osoba u kontekstu prihvatljivog prijavitelja na predmetni Poziv može biti bilo koja osoba koja podnosi projektni prijedlog u svojstvu fizičke osobe te koja se po evaluaciji projektnog prijedloga i formiranja rang liste, a prije donošenja Odluke o financiranju, obvezuje osnovati poduzeće koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, i koje će biti u njezinom u 100%-om vlasništvu.

 

Pritom udjeli u vlasništvu koje ta fizička osoba posjeduje u određenim poduzećima ili obrtima u trenutku prijave nisu relevantni za prihvatljivost fizičke osobe kao prijavitelja u početnoj fazi, jer će korisnik sredstava biti novoosnovano poduzeće. No napominjemo da će za novoosnovano poduzeće biti potrebno popuniti Skupnu izjavu kako bi se odredila veličina poduzeća koje će postati korisnik sredstava na temelju Poziva, a u Skupnoj izjavi će tada biti potrebno navesti i povezana i partnerska poduzeća.

Posljednje ažuriranje: 22.08.23, 11:29