Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture

Kod poziva: NPOO.C2.3.R4-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Izravna dodjela – nadležna tijela

Status:

Datum objave: 02.10.23, 08:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.10.23, 08:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog Poziva i projekta je osigurati dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom 5G mreža.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb (dalje u tekstu OIV) za izgradnju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Ukupna bespovratna sredstva: 6.351.562,64 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.351.562,64 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Trgovačko društvo

Sažetak

1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:

Predmet ovog poziva je izravna dodjela bespovratnih sredstava prijavitelju Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb (dalje u tekstu OIV) za izgradnju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog Poziva i projekta je osigurati dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom 5G mreža.

2. Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 6.351.562,64 EUR.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

3. Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za projekt „Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture“ mogući je samo jedan prijavitelj: OIV.

5. Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Pripremne aktivnosti

2. Projektiranje i izvođenje radova

3. Stručni nadzor građenja i projektantski nadzor

4. Upravljanje projektom i administracija

5. Promidžba i vidljivost

6. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji

7. Dodatni troškovi (pričuva)

6. Administrativni podaci

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele u modalitetu trajnog poziva.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenog 2023. godine.


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.