Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2

Kod poziva: NPOO.C3.1.R1-I2.01

Broj vaučera: 2

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 07.07.23, 15:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.08.23, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.03.25, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Pitanja i odgovori (11)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućit da 100% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Uvođenje modela cjelodnevne škole (CDŠ) kao jednog od najučinkovitijih modela ostvarenja misije suvremene osnovne škole, praćeno je i povećanjem obvezne satnice tjelesne i zdravstvene kulture. Prostorna prilagodba škola aktivnostima cjelodnevne škole važan je zadatak u osiguravanju uvjeta za njegovu provedbu.

Trenutno osnovne škole imaju ograničene prostorne, infrastrukturne, materijalne i druge resurse, te zaposlenici imaju smanjene stvarne mogućnosti za organizaciju i provedbu očekivanih oblika odgojno-obrazovnog rada kojim bi odgovorili na potrebe povećanja prosječnih postignuća i smanjenja razlika među skupinama učenika.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

U sklopu ovog Poziva, ulaganja se odnose na sljedeće investicije:

- Grupa 1. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

- Grupa 2. Izgradnja i opremanje školskih sportskih dvorana za potrebe cjelodnevne škole

Ukupna bespovratna sredstva: 430.877.596,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ministarstva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Sedma Odluka o financiranju


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je sedmu Odluku o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole


Posljednje ažuriranje: 19.07.24, 14:42


Izmjena Obrasca 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama_4. Izmjena


Sadržaj:

Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. srpnja 2024. godine zbog tehničkih razloga izvršilo izmjenu Obrasca 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama _4. Izmjena.

Posljednje ažuriranje: 04.07.24, 11:16


(29. 5. 2024.) - 4. Izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je dana 29. svibnja 2024. godine 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01). Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 4. Izmjene Poziva prestaje biti važeća.

U 4. Izmjeni Poziva povećan je iznos bespovratnih sredstava na 1.302.608.000,00 EUR.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava produžuje se do 31. ožujak 2025.

U sklopu 4. Izmjene Poziva, ulaganja se odnose na sljedeće investicije:

 

Grupa 1. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole s ukupnim raspoloživim iznosom bespovratnih sredstava od 871.730.404,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u Grupi 1 iznosi 30.000.000,00 EUR.

 

Grupa 2. Izgradnja i opremanje školskih sportskih dvorana za potrebe cjelodnevne škole s ukupnim raspoloživim iznosom bespovratnih sredstava od 430.877.596,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u Grupi 2 iznosi 6.000.000,00 EUR.

 

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

·         Upute za prijavitelje

·         Obrazac 1. Izjava prijavitelja/partnera

·         Obrazac 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama

·         Prilog 6. Metodologija odabira

Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks 4. Izmjena.

 

Unos projektnih prijedloga na 4. Izmjene Poziva će biti omogućen od ponedjeljka, 3. lipnja 2024.

Posljednje ažuriranje: 29.05.24, 12:00