Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU 2 - Vaučer za digitalni marketing (VDM)

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Broj vaučera: 11

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 28.02.24, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.03.24, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 08.04.24, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (53)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


Predmet ovog poziva

Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja .

Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Sažetak

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

·         Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

·         Vaučer za digitalni marketing

·         Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

·         Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

·         Vaučer za složena digitalna rješenja

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije

  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama

  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe

  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava

  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Obavijest prijaviteljima vezano uz primjenu Odluke o razvrstavanju JLP(R)S prema stupnju razvijenosti


Sadržaj:

Obavještavamo sve prijavitelje na poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ referentni broj poziva NPOO.C1.1.2. R3-I2.02, koji su predali svoje prijave u razdoblju od 1.3.2024. do 8.4.2024. kako će se u postupku dodjele sredstava, za potrebe formiranja rang liste, primjenjivati Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024) koja je stupila na snagu 5.1.2024, a ne Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) od 29.12.2017., kako je navedeno u točki 1.1. Uputa za prijavitelje „Strateški i zakonodavni okvir“.

Navedeno proizlazi iz odredbe iz točke 1. Uputa za prijavitelje „Opće informacije“ gdje je navedeno da su propisi koji se odnose na ovaj Poziv  propisi koji su važeći u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu prateću dokumentaciju, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune te će se na prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.

Posljednje ažuriranje: 19.04.24, 14:48

OBAVIJEST 19.3.2024. – Izmjena dokumenta Obrazac 4. Skupna izjava


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u dokumentaciju Poziva Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02) dodalo ispravljeni Obrazac 4. Skupna izjava CORR_1

Ispravak se odnosi na formatiranje određenih ćelija koje su novčane iznose iskazivali u kunama umjesto u eurima. Molimo prijavitelje da koriste ovaj ispravljeni obrazac.

Ističemo da prijavitelji koji su do objave ove obavijesti podnijeli projektni prijedlog ne trebaju povlačiti svoje projektne prijedloge.

 

Posljednje ažuriranje: 20.03.24, 10:55