Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (195)
 • Prihvatljivost prijavitelja (57)
 • Prihvatljivost projekta (17)
 • Prihvatljivost troškova (59)
 • Prihvatljivost aktivnosti (11)
 • Ostalo (51)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 1051vnqQg DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 11:43

  Poštovani,

  zanima nas da li je prihvatljiv prijavitelj trgovačko društvo kojemu je javno tijelo 100 % - ni osnivač?

  Hvala unaprijed,

  Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća  kako je utvrđeno u  Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne čini  25 % ili više od 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:16

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 105qag9vy DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.03.24, 16:49

  Da li je prijavitelj (obrt) prihvatljiv ako je ima 1 zaposlenog od siječnja do listopada 2023., a nakon toga obrt je postao druga djelatnost (zbog otvaranja d.o.o.) pa nema zaposlenog?

  Prijavitelj koji se prijavljuje na ovaj Poziv mora zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti te ne smije biti u nijednoj od situacija isključenja određenima Uputama za prijavitelje. Sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje prijavitelj mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 105tYyWj8 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.03.24, 21:54

  Poštovani,

  lijepo vas molimo za pojašnjenje:

  ·         U kategoriji Upravljanje projektom navodite „Neizravni troškovi prihvatljivi su u iznosu od 7 % ukupno prihvatljivih izravnih troškova projekta koji su potpora male vrijednosti (fiksna stopa 7 %). Troškovi upravljanja projektom mogu iznositi maksimalno 20.000,00 eura.

  ·         Lijepo vas molimo za pojašnjenje da li su troškovi od 20.000 eura prihvatljivi za upravljanje projektom na koje se dodatno obračunava 7% neizravnih troškova ili iznos od 20.000 eura predstavlja maksimalni iznos za upravljanje projektom uključujući 7% neizravnih troškova.?

  zahvaljujemo

  Iznos od 20.000 eura, odnosno maksimalni iznos troškova aktivnosti Upravljanje projektom i administracija, uključuje neizravne troškove izračunate primjenom fiksne stope.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 105T0Ir7h DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.03.24, 10:24

  Je li aktivnost sudjelovanja na sajmu obavezna aktivnost?

  Navedeno je neobavezna aktivnost.

  DATUM ODGOVORA: 12.03.24, 11:45

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 105PpHOLv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.03.24, 14:19

  Poštovani,

  je li ovo sigurna i potvrđena informacija za 1.4. ili je i dalje poziv u čekanju,najavi?

  Poziv je otvoren. Prijave se mogu podnositi od 1. travnja 2024. u 8:00 sati do 31. svibnja u 16:00 sati.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 105wbUlHn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 14:42

  Poštovani,

  molio bi informaciju jeli prihvatljiv prijavitelj/ poslovni subjekt koji je prethodne (referentne) godine poslovao s gubitkom? S tim da poduzeće nje u teškoćama i posluje stabilno ali je zbog ranije veće investicije ima iskazan manji gubitak.

  Unaprijed zahvalni na odgovoru.

  Sukladno Uputama za prijavitelje, gubitak u referentom razdoblju nije razlog isključenja Prijavitelja.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:17

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 105F1ZejK DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.03.24, 14:28

  Poštovani,

  pitanje je vezano za kriterij bodovanja 3. Operativni kapaciteti prijavitelja, točka 9. "Prihodi prijavitelja...". Možete li napisati o kojoj vrsti prihoda se radi (poslovni prihodi, prihodi od prodaje, ukupni prihodi)?

  Hvala i LP!

  Riječ je o ukupnim odnosno svim prihodima/primitcima koje je prijavitelj ostvario uključujući i one iz javnih izvora. U svrhu prijave projektnog prijedloga, dokument koji se prilaže prijavi kao dokaz prihoda/primitaka mora u svom nazivu navesti odabranu godinu (jednu od četiri godine koje prethode godini projektnog prijedloga) na koju se odnosi.

  DATUM ODGOVORA: 13.03.24, 15:24

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 105gugzHD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 14:46

  Poštovani,

  Prihvatljivo je sudjelovanje na sajmovima. Pitanja:

  1. Da li se mora biti izlagač?

  2. Da li je prihvatljivo samo sudjelovanje na sajmovima izvan RH ili je prihvatljivo i sudjelovanje na sajmovima koji se održavaju i u samoj RH?

  Lijep pozdrav

  1. Da. Prihvatljivi su isključivo troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

  2. Prihvatljivo je sudjelovanje na sajmovima u RH i u inozemstvu.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:18

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 105aCrwlv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.03.24, 12:49

  Poštovani,

  molimo Vas informaciju vezano za sljedeće:

  1. U natječaju je navedeno da Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema NKD 2007.

  Kod Obveznih aktivnosti u GRUPI A navodi se:

  Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu/ Regionalna potpora za ulaganje/ Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu uslijed početnog ulaganja i/ili početnog ulaganja kojim se stvara nova gospodarska djelatnost 

  Pitanje: Na koji NKD se moraju odnositi početna ulaganja? Isključivo na NKD-ove koje su propisani gore kao primarna djelatnost? 

  2. Kod obveznih aktivnosti navode se i Troškovi osoblja i troškovi Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

  Pitanje: Jesu li troškovi osoblja obvezni uz Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu ili se može i bez troškova osoblja (zbog izbjegavanja potencijalnog duplog financiranja).

  S poštovanjem

  1. Početna ulaganja odnose se na aktivnosti projekta koje se moraju provoditi u prihvatljivoj djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) koje su navedene u poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje.

   

  2. Troškovi osoblja nisu obavezni.

  DATUM ODGOVORA: 14.03.24, 14:51

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 105JjiEmu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.03.24, 16:39

  Poštovani,

  Naša tvrtka ima 1 zaposlenog na 4 sata tijekom 2023. godina, te sada u 2024. godini. Jesmo li prihvatljivi prijavitelj projekta za ovaj natječaj?

  Hvala na odgovoru.

  Sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje prijavitelj mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:01


1-10 od 195 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.