Tehnička podrška
Povratak na poziv

Kategorije

 • Sva pitanja (247)
 • Prihvatljivost prijavitelja (56)
 • Prihvatljivost projekta (21)
 • Prihvatljivost troškova (85)
 • Prihvatljivost aktivnosti (10)
 • Ostalo (75)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 106iSDSbY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 03.03.24, 16:50

  Jedan od kriterija za prihvatljivost prijavitelja je najmanje 1 zaposleni u prethodnoj godini temeljem broja radnih sati. Imali smo jednog stalno zaposlenog ali na pola radnog vremena tijekom cijele 2023, te nadalje u 2024. godini, a u projektu koji bismo htjeli prijaviti na ovaj natječaj želimo zaposliti još 1 djelatnika. Jesmo li s tim 1 zaposlenikom na pola radnog vremena prihvatjlivi prijavitelji?

  Sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje prijavitelj mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:01

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 106xGlAFo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 10:42

  Ako se projekt ne odnosi na diversifikaciju postojeće djelatnosti, primjenjuje li se uvjet kojim prihvatljivi troškovi moraju biti najmanje 200 % viši od knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova godini?

  Navedeni uvjet nije primjenjiv za grupu B.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 106hqd2Sn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 02:59

  Je li prihvatljiv trošak plaće (ili dijela plaće) povezan s provođenjem projekta za osobu koja je zaposlena prije podnošenja projektnog prijedloga?

   Retroaktivno financiranje je prihvatljivo sukladno točki 2.8 Uputa za prijavitelje

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 106KEmI2I DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 15.03.24, 14:47

  Poštovani,

   

  prema Uputama za prijavitelje, u neobavezne aktivnosti koje se mogu sufinancirati kroz ovaj poziv navedena je i aktivnost sudjelovanja na sajmovima, međutim nije pobliže definirana vrsta ni oblik sajma, kao ni djelatnost koju on obuhvaća. Može li se sajam odnositi i na djelatnost koju prijavitelj ne obavlja, ali je usko povezan sa tom djelatnošću preko klijenata kojima pruža svoje usluge? Također, koji opseg sajam mora obuhvaćati, prihvaćaju li se i sajmovi na lokalnoj razini?

  Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom su prihvatljivi troškovi. U okviru potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima prihvatljivo je sudjelovanje na domaćim, kao i na međunarodnim sajmovima.

  DATUM ODGOVORA: 25.03.24, 11:02

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 106sDMvAu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.03.24, 21:52

  Poštovani,

  Lijepo vas molimo za pojašnjenja

  ·         Jesu li prihvatljiv prijavitelj umjetničke organizacije koje u prethodnoj godini nemaju 1 zaposlenu osobu, a čiji su osnivači/članovi fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga?

  ·         Jesu li prihvatljivi troškovi „plaće“ za fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice i paušalne obrte i koja je ispravna metodologija obračuna plaća za iste?

  ·         PDV je naveden kao neprihvatljiv trošak pa vas molimo za pojašnjenje postoji li mogućnost da je PDV prihvatljiv trošak ako prijavitelj nema pravo na odbitak PDVa tj nije u sustavu PDVa.?

  ·         Jesu li prihvatljivi putni troškovi i troškovi dnevnica za sudjelovanje/izlaganje na međunarodnim sajmovima?

  ·         Je li sudjelovanja na B2B događanjima kao npr. European film market prihvatljiv pokazatelj te je li trošak kotizacije prihvatljiv bez nužnog najma, uređivanja i vođenja štanda?

  zahvaljujemo

  Prijavitelj koji je umjetnička organizacija mora zadovoljiti uvjet da u 2023. ima zaposlenu barem jednu osobu temeljem sati rada. Umjetničke organizacije koje ne zadovoljavaju ovaj uvjet nisu prihvatljivi prijavitelji.

  Troškovi rada osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja predstavljaju ostale izravne troškove (troškovi osoblja angažiranog na provedbi projektnih aktivnosti ugovorom o (autorskom) djelu). Ostali uvjeti prihvatljivosti troškova navedeni su u Uputama za prijavitelje.

  U okviru ovog Poziva PDV nije prihvatljiv trošak.

  Putni troškovi i troškovi dnevnica za sudjelovanje na sajmovima nisu prihvatljivi.

  U okviru aktivnosti Sudjelovanje na sajmovima, prihvatljivi su isključivo troškovi najma, uređenja i vođenja štanda.

  DATUM ODGOVORA: 08.03.24, 14:01

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   IZMJENA ODGOVORA:

   1. Drugom izmjenom natječajne dokumentacije od 24. travnja 2024., nepovrativi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji nije moguće zatražiti povrat prihvatljiv je trošak.

   14.05.24, 13:53

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 106nHg8ia DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 12:48

  Poštovani, pod grupu B u natječaju stoje "fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja". Možete li molim Vas pojasniti ovaj detalj "izvan radnog odnosa" na što se točno misli? Jedan gospodin je postavio isto pitanje kao obrtnik paušalist u e-savjetovanju, ali nije dobio jednoznačni odgovor.

  Konkretno, ja imam registrirano slobodno zanimanje kao fizička osoba, u sustavu sam PDV-a, i za svaki honorar vezano za moj umjetnički rad se obračunavaju i plaćaju porezi, doprinosi i PDV, ali uz to sam i zaposlen na neodređeno u svojoj ekonomskoj struci na poslovima nevezanim za umjetnički rad. Znači li to da zbog svog zaposlenja nemam pravo prijaviti se na natječaj?

  Hvala unaprijed na odgovoru

  Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice su prihvatljivi prijavitelji, ako zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti navedene u Uputama za prijavitelje. Jedan od uvjeta je i da prijavitelj ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/ odnosno da je samozaposlena osoba. Samozaposlena osoba je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i ostvaruje primitke od samostalne djelatnosti koji se oporezuju sukladno propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka i dobiti odnosno po toj osnovi je obvezno osigurana prema propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:23

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 106IVnGaO DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.03.24, 14:07

  Poštovani,

  Naše je društvo uz ostalo registrirano za djelatnost: Internetski portali.

  Mislimo prijaviti projekt za kreativne industrije odnosno stvaralaštvo i proizvodnju portala za prodaju roba na internetu sa kreativnim elementima novih inovativnih usluga : vlastiti dizajn, korištenje naprednih digitalnih alata za izradu vlastitih web stranica i distribuciju sadržaja te za nabavu roba radi daljnje prodaje (dropshiping i korištenje API - application programming interface radi preuzimanja sadržaja), korištenje digitalnog grafičkog designa i designa portala (web stranica),oglašavanje i marketing i sl. Cijeli projekt se temelji na upotrebi znanja i informacija i na digitalizaciji procesa uz korištenje individualne kreativnosti, vještina naših djelatnika a koje imaju potencijal za ostvarivanje prihoda i otvaranje novih radnih mjesta stvaranjem. Takve web stranice sa designom i imenom po dovršenju bi se kao intelektualno vlasništvo zaštitile žigom (trademark). Cilj projekta bio bi povećanje konkurentnosti društva i jačanje kapaciteta društva za stvaranje novih inovativnih usluga za vlastito korištenje društva i  sa mogućnosti prodaje takvih usluga drugim zainteresiranim poduzetnicima.

  Pitanje je da li se mi kao poduzetnici i naš projekt kako je prethodno navedeno može smatrati projekt sa prihvatljivim aktivnostima kreativne industrije.

  Sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje, prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području i zadovoljavati ostale uvjete propisane natječajnom dokumentacijom. Prihvatljivost pojedinog projektnog prijedloga biti će predmet procjene u postupku dodjele bespovratnih sredstava temeljem uvida u cjelokupni sadržaj projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 15.03.24, 14:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 106d93Htn DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 11:57

  Poštovani,

  Molim Vas odgovore na iduća pitanja:

  • je li u sklopu Upravljanja projektom prihvatljiv trošak ugovor s fizičkom osobom. Naime radi se o obrtu koji bi nam vodio poslove upravljanja projektom.

  • je li u sklopu Pripreme projektnog prijedloga prihvatljiv trošak ugovor s fizičkom osobom, također obrtom koji bi nam pisao projektnu prijavu

  • je li prihvatljiv trošak najma poslovnog prostora u kojem bi se odvijale projektne aktivnosti

  • je li prihvatljiv trošak izrade web stranice

  • je li prihvatljiv trošak knjigovodstvenih usluga

  • je li prihvatljivo da u sklopu poslovnog prostora gdje će se odvijati projektne aktivnosti se napravi show room u kojem će biti izloženi materijali/ogledni primjerci dizajnerskih radova

  Unaprijed hvala.

  S poštovanjem,

  • Navedeni trošak je prihvatljiv. Napominjemo kako trošak upravljanja projektom može iznositi maksimalno 20.000,00 EUR.

  • Navedeni trošak je prihvatljiv. Napominjemo kako trošak pripreme projektnog prijedloga može iznositi maksimalno 2.655,00 EUR.

  • Navedeno nije prihvatljiv trošak

  • Navedeno je prihvatljiv trošak, ako je povezano s provedbom projektnih aktivnosti. Prihvatljivost pojedine projektne aktivnosti bit će predmet procjene u postupku dodjele bespovratnih sredstava.

  • Trošak knjigovodstvenih usluga nije prihvatljiv izravni trošak

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prihvatljiva su isključivo ako su povezana/usmjerena na uspostavu novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu. Prihvatljivost pojedine projektne aktivnosti bit će predmet procjene u postupku dodjele bespovratnih sredstava.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:22

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 106zO9pzY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 22.03.24, 08:14

  Poštovani,

  molim Vas informaciju što sve obuhvaća pojam "sajam" i kakav sajam bi bio relevantan za našu umjetničku djelatnost, to jest za kazališnu djelatnost? Mogu li, primjerice, festivali ući u tu kategoriju? Također, napominjem kako nismo pronašli sajam na kojem bi teatar mogao sudjelovati kao izlagač. Ukoliko je sudjelovanje na sajmovima s kotizacijom i najmom jedan od kriterija za bodovanje, molim Vas da nam pružite informaciju o vrstama sajmova na kojima bi naša umjetnička organizacija mogla sudjelovati u okviru naše djelatnosti. Možemo li se prijaviti na turističke sajmove ili sajmove knjiga kao alternativu? Unaprijed zahvaljujem na vašem odgovoru.

  Pod pojmom sajam se podrazumijeva događanje koje se organizira sa svrhom promocije i prodaje proizvoda i usluga. Troškovi kotizacije u okviru Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima nisu prihvatljivi. Prihvatljivo je sudjelovanje na sajmovima  u kojima nastaju troškovi za najam, uređivanje i vođenje štanda koji je povezan s ciljevima projekta i poziva.

  DATUM ODGOVORA: 29.03.24, 11:04

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 106rBzepD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 04.03.24, 14:54

  "Poštovani, u obrascu za natječaj Konkuretnosti kulturnih i kreativnih industrija, stoje polja poput "TEHNIČKA/TEHNOLOŠKA ANALIZA" medjutim ne postoji polje za upis odgovora. Što to znači? Jel to naslov iz obrasca koji je maknut, ili će se pojaviti u nekom trenutku tehničke dorade obrasca? Unaprijed hvala."

  Navedena polja nije (i neće biti) potrebno odnosno moguće ispuniti. Kriteriji temeljem kojih će projektna prijava biti ocjenjena navedeni su u kontrolnim listama Priloga 2. Uputa za prijavitelje. Uz svaki kriterij za odabir i dodjelu (Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete), naveden je i izvor provjere.

  DATUM ODGOVORA: 11.03.24, 16:24


1-10 od 247 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.