Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Uspostava reciklažnih dvorišta

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.07

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 15.04.24, 11:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.04.24, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.06.24, 10:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (14)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Ukupna bespovratna sredstva: 6.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 850.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Trenutno nema obavijesti.