Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova višestambenih zgrada

Kod poziva: NPOO.C7.2.I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 29.03.24, 13:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.03.24, 13:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.06.24, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (69)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.

Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Na razini investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.


Predmet ovog poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

 

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine :

·  Integralna energetska obnova,

·  Dubinska obnova,

·  Sveobuhvatna obnova - koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima će se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Sveobuhvatna obnova se može sufinancirati za višestambene zgrade neoštećene u potresima te višestambene zgrade koje su bile kategorije uporabljivosti U1 ili U2 za koje je Analizom postojećeg stanja zgrade utvrđeno da nemaju oštećenja uzrokovanih potresima. Višestambenim zgradama koje su bile oštećene u potresima te su provele konstrukcijsku obnovu ne može biti sufinancirana sveobuhvatna obnova.

Ukupna bespovratna sredstva: 94.235.322,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 55.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici
 • Građani
 • Trgovačko društvo

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informativne radionice - prijave i termini


Sadržaj:

Nakon što je 29. ožujka 2024. objavljen novi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Ministarstvo od idućeg tjedna započinje s održavanjem informativnih radionica za potencijalne prijavitelje, odnosno predstavnike suvlasnika i upravitelje.

 

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, službenici Ministarstva u suradnji s kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Provedbenog tijela) održat će tri informativne radionice o Pozivu koje će se održavati online putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:

 • 24. travnja 2024. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

 • 7. svibnja 2024. godine (utorak), u trajanju od 10-12h

 • 21. svibnja 2024. godine (utorak), u trajanju od 10-12h

 

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

 

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada.

 

Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr , a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 

 

Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja

 • termin informativne radionice

 • adresu višestambene zgrade

 • e-mail

 • telefon

 

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

 

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine odnosno Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., za što je osigurana alokacija u iznosu od gotovo 95 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Posljednje ažuriranje: 16.04.24, 13:00

OBJAVLJEN NOVI POZIV: Za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano gotovo 95 milijuna eura u okviru Dodatka NPOO-u!


Sadržaj:

Zagreb, 29. ožujka 2024. - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada za ovaj Poziv je osigurana alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ i https://fondovieu.gov.hr , odnosno u sustavu fondovieu.

 

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva 29. ožujka 2024. godine, a najkasnije do 3. lipnja 2024. godine u 16:00 sati. Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

 

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada Dodatka NPOO-u potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

 

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.

 

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, dok su prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova su u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85%.

 

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

 

Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i online informativno-edukacijske radionice, a raspored održavanja istih će biti pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr . Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kroz sustav fondovieu (eNPOO) postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 29.03.24, 13:08