Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Kod poziva: NPOO.C1.5.R4-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 30.06.22, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 16.08.22, 10:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.09.22, 10:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Pitanja i odgovori (44)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji posrednik u lancu doniranja hrane-krajnji primatelj te banke hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji donator-posrednik u lancu doniranja hrane.

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Republike Hrvatske.


Predmet ovog poziva

Ovim Pozivom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u:

a) infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i

b) infrastrukturno opremanje banke hrane.

Ukupna bespovratna sredstva: 3.981.684,26 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.327,23 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 238.901,06 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Organizacije civilnog društva
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST (28.7.2022.) - 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C1.5. R4 I-1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (ref. br. NPOO.C1.5.R4-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. srpnja 2022. godine 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C1.5. R4 I-1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (ref. br. NPOO.C1.5.R4-I1.01) s cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjena Poziva prestaje biti važeća.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

·          Upute za prijavitelje

·          Sažetak poziva

·          Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja

·          Obrazac 6.P Izjava prijavitelja o broju krajnjih primatelja

·          Obrazac 6.B Izjava o količini donirane hrane u 2021. godini

·          Obrazac 8. Proračun projekta

Također, mijenja se i kartica u prijavnom obrascu na portalu e-NPOO, naziva Proračun jer je bilo nužno izmijeniti kategorije financiranja kako bi prijavitelji mogli neometano prijaviti aktivnosti u okviru maksimalnih iznosa određenih u Uputama za prijavitelje.

Ovdje je važno istaknuti da će prijavitelji koji su u ovom trenutku već popunili podatke u prijavnom obrascu u dijelu proračuna, morat zbog izmjena u aplikaciji, ponoviti unos tih podataka. Ujedno, prilikom učitavanja obveznih obrazaca i popratne dokumentacije uz prijavni obrazac, potrebno je voditi se isključivo popisom obvezne dokumentacije iz Uputa za prijavitelje (u točki 3.1. a) Uzp je popis za prijavitelje za potporu za posrednike u doniranju hrane, dok je u točki 3.1. b) Uzp popis za prijavitelje za potporu za banku hrane). Obrasci i dokumentacija koji nemaju predviđeno mjesto za učitavanje u prijavnom obrascu se učitavaju u rubriku Dodatna dokumentacija u kartici Prilozi.

Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 1. kolovoza 2022. godine na 16. kolovoza 2022. godine od 10:00 sati.

Posljednje ažuriranje: 28.07.22, 09:06