Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija"

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 01.04.22, 12:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.05.22, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.23, 11:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (320)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Poticanje komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.


Predmet ovog poziva

Poticanje ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9).

Ukupna bespovratna sredstva: 50.434.667,20 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.869,34 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 706.085,35 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici

Sažetak

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA - POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.

 (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Cilj Poziva
Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom

vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije

koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 1. Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

 2. Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

 3. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.

 4. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom

 5. Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.
 
Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK


Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK

 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

 
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati

 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

 
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacije o potpisanim ugovorima po pozivu


Sadržaj:

Informacije o potpisanim ugovorima po pozivu "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2.R2-15.01)

Posljednje ažuriranje: 29.02.24, 14:07


OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (26. rujna 2022.) – NAJAVA ZATVARANJA POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da će se predmetni Poziv, obustavljen 29. lipnja 2022. godine u 23:59 h, zatvoriti 27. rujna 2022. godine u 11:00 h zbog iscrpljenja raspoložive financijske alokacije Poziva.

 

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga.

Posljednje ažuriranje: 26.09.22, 14:43

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (30. lipnja, 2022.) - PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Sadržaj:

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE - PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da je predmetni Poziv obustavljen 29. lipnja 2022. godine u 23:59 h na razdoblje od 90 dana, odnosno do 27. rujna 2022. godine.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme uslijed prekoračenja 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava, sukladno poglavlju „Kako se prijaviti“, točki „Projektni prijedlog“ u Uputama za prijavitelje.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eNPOO unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86, te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Uputama za prijavitelje, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja Poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista nadležno tijelo neće odgovarati.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86 te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, navodeći točan datum zatvaranja.

Posljednje ažuriranje: 30.06.22, 11:55

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (27. lipnja 2022) - NAJAVA PRIVREMENE OBUSTAVE POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da se predmetni Poziv obustavlja 29. lipnja 2022. godine na razdoblje od 90 dana, odnosno do 27. rujna 2022. godine.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme uslijed prekoračenja 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava, sukladno poglavlju „Kako se prijaviti“, točki „Projektni prijedlog“ u Uputama za prijavitelje.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eNPOO unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86, te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Uputama za prijavitelje, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja Poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista nadležno tijelo neće odgovarati.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86 te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, navodeći točan datum zatvaranja.

 

Posljednje ažuriranje: 27.06.22, 17:12

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.) Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Sadržaj:

11.05.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijene su slijedeće: 

·         Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja

·         Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije

·         Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete

·         Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda

·         Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda

·         Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

·         Prijavni obrazac :

o   u kartici Projekt – upute za popunjavanje u poljima:

ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA

o   u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 11.05.22, 17:35

OBAVIJEST (20. travnja 2022.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:  

·         Upute za prijavitelje

·         Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.04.22, 11:45