Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 12.07.22, 12:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12.08.22, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.09.22, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (98)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.


Predmet ovog poziva

Poticanje investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 - TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Ukupna bespovratna sredstva: 18.806.821,96 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.544,57 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 132.722,81 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST – DINAMIKA DONOŠENJA ODLUKA O FINANCIRANJU ZA POZIV „BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA“ (09.03.2023.)


Sadržaj:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02) objavljen je kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog Poziva u kojem 1. fazu postupka dodjele: Procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom provodi HAMAG-BICRO kao Provedbeno tijelo, dok 2. fazu postupka dodjele: Donošenje Odluke o financiranju provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Nadležno tijelo.

Odluke o financiranju donose se za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnoj fazi postupka dodjele, a uzimajući u obzir Prioritetnu rang-listu. Na dinamiku donošenja Odluka o financiranju utječe rješavanje žalbene procedure. S obzirom na to da je na predmetnom Pozivu zaprimljen značajan broj prigovora čija je ukupna vrijednost traženih bespovratnih sredstava veća od iznosa dostupne alokacije Poziva, procesi provedbe 2. faze postupka dodjele: Donošenje Odluke o financiranju odvijaju se usporenom dinamikom. Sva komunikacija vezana uz projektne prijedloge se odvija putem sustava eNPOO te će prijavitelji s Prioritetne rang-liste biti pravovremeno obaviješteni o daljnjem tijeku postupka dodjele.

Posljednje ažuriranje: 09.03.23, 15:46

OBAVIJEST - Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (25. srpnja 2022.)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02). Izmjene su tehničke prirode, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 

  • Upute za prijavitelje - u poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva

Posljednje ažuriranje: 25.07.22, 14:03

Obavijest prijaviteljima (12. srpnja 2022):


Sadržaj:

Budući je Poziv "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća", Kôd poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.01  zatvoren, Prijavitelji koji su ispunili prijavni obrazac za navedeni Poziv mogu postojeći obrazac preuzeti u .pdf formatu te, ukoliko žele, polja koja su primjenjiva kopirati u novi prijavni obrazac, koji će otvoriti prilikom prijave na novi poziv.

Prijavitelj odgovara za točnost prenesenih podataka. Tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Mehanizma ne mogu se smatrati odgovornima za podatke prijavitelja.

Posljednje ažuriranje: 12.07.22, 14:46